- | СБХ, Шипка 6
Галерия (4)

Самостоятелна изложба на Александър Янков – живопис

Янков е творец с особено светоусещане, вдъхновено от християнството, етичните теми и човешката действителност. По думите му през 1988 г. настъпва неговото духовно обръщение и повечето му картини оттогава са на християнска тематика. Цветът като медиатор на преживяното и човекът, открил своята душевна хармония, са водещи в неговите платна.