- | СБХ, Шипка 6
Галерия (8)

Трети национални награди на Алианц България за живопис, скулптура и графика, 2011-2012

За трети пореден път Алианц България организира своя конкурс и раздава наградите си, разпределени в трите класически категории – живопис, скулптура и графика. В тазгодишната регионална изложба, обхващаща градовете София, Перник, Благоевград и Кюстендил, взеха участие 188 автори с 205 творби.

Организационният принцип на конкурса често остава неизяснен за публиката. Той е инициатива на Алианц България, които са единствен и основен организатор и като такъв те избират журито, което да определи наградите и номинациите. Съюзът на българските художници се явява домакин, а оттам и партньор на събитието, въпреки че според участници и зрители двете институции имат еднакви организационни права и задължения относно провеждането на конкурса, което е напълно погрешно. Оттук идва и същественото объркване, а оттам и пропускът, че Алианц България като институция – меценат и колекционер на изкуство носи отговорността за цялата субективност на своя избор.

Конкурсът на Алианц България е последният, останал верен на категорийния принцип на разделяне на творби и автори. В случая този подход не може да предизвика критиките, които бяха отправяни към много други конкурси, по една проста причина. Организаторите спазват този принцип на деление, следователно липсват хибридни категории, като скулптурата, например, която често се превръща в инсталация. Това организаторско решение допринася за цялостния облик на изложбата, която звучи единно и отговаря на претенциите за разнообразност на представените автори и произведения, заложена в първоначалния замисъл.

Тук в никакъв случай не може да се говори за тенденции или направления и това, естествено, не е цел на организаторите. Изложбата, както вече споменах, представлява субективен поглед върху част от българското изкуство, и то в рамките на живописта, скулптурата и графиката. И именно през тази призма трябва да бъде гледана.

От софийската регионална изложба журито в състав Светлин Русев, Чавдар Попов, Валентин Старчев, Стоян Цанев и Ружа Маринска награди Марина Маринова за живопис с творбата „Строеж”, Емил Попов за скулптура – „Малко животно” и Десислава Денева за графика с работата „Времето според мен III”. Не можем да подминем без коментар съвпадението, че Десислава Денева спечели наградата за живопис на финалното издание на втория конкурс на Алианц България за периода 2009–2010 г. Истина е, че тук става дума за награда от регионална изложба, но все пак повторението на едно име в две категории, дори и от различни години, повдига редица въпроси. Разбира се, всичко отново може да бъде оправдано със субективността на избора, с който и без това умореният зрител на подобни конкурси вече отдавна е свикнал.

Журито номинира общо 54 автора, които продължават нататък и ще участват в голямата изложба през месец октомври 2012 г. Това са 31 живописци, 14 графици и 9 скулптори, като е заложило на предимно утвърдени и познати имена.

Въпреки немалкото критики, отправени към него, конкурсът на Алианц България притежава качества и основателна претенция за традиционност. Повод за това е твърдата концепция, която той следва, както и постоянството, с което се провежда вече трета година. Остава да видим дали финалната изложба ще оправдае качеството на регионалното софийско издание.


Румена Калчева