- | СБХ, Шипка 6

От усмивката и закачката до саркастичния щрих, предизвикан от абсурдите в живота ни – карикатурата е лаконичен коментар, понякога присъда, понякога просто дружески шарж.  

И тази година секция „Карикатура“ към СБХ събира художниците с най-бърза реакция към проблемите и събитията. На откриването ще бъдат връчени няколко награди: Награда на Съюза на българските художници и Награда на секция „Карикатура“ към СБХ – статуетки (автор Иван Чолаков), Наградата на Софийска община на името на Доньо Донев – 1000 лв., Награда „Хриле и копита“ (учредена от Борислав Константинов и Любен Николов)за карикатура на тема природа, лов и риболов– грамота, плакет, рог от елен хлопатар и 500 лв., Награда на Дома на хумора и сатирата в Габрово, Награда за еротична карикатура – дава се от Георги Чалъков, награди на вестници и списания.