Шведско-италианската организация Interartex представя колективна изложба на съвременно изкуство. Представят се творби на 18 автори от различни страни, включително и от България.