- | СБХ, Шипка 6

Куратор: Илиян Лалев

(Вместо манифест)     

През 2015 във Велико Търново стартирах проекта „Мащаби във…“ и респективно неговите две издания „Мащаби в локалното“ (същата година) и „Мащаби в социалното“ – 2016 Стратегически двата проекта имаха идентични цели – да отразяват преди всичко  социални, политически и екзистенциални проблеми, свързани със съвремието в локален и глобален аспект.                                                                                                    

В стратегията на реализацията на проектите бе заложено още както включването на активни студенти в изложбите с цел континуум на образователните процеси, така и на пренебрегвани от  художествената конюнктура колеги, работещи в тази област, с цел разбиване на статуквото, наложено през 1990-те. Актуалният характер, критичната насоченост и липсата на подобно художествено събитие доведоха до цензурирането на последното издание, което от своя страна бе отразено пространно от БНТ в предаването „Денят започва с култура“, което възбуди още повече интереса към проекта, подкрепен  вече и с видео в youtube.                                                                    

Поредното, трето издание – „Мащаб 1:1. Нов социален реализъм“, идеологически е продължение на предишните две издания, като целите му са:                                                                                                         

  1. Да се утвърди като форум на критическия подход към социалната и политическа ситуация в глобален аспект, с което да създаде релевантна критична маса от артисти.                                                            
  2. Да търси, открива и реагира на съответната проблематика, игнорирайки всякакви конформистки и формални художествени практики като социалистически реализъм, посткомунистически романтизъм и прилежащите му игрови стратегии, карнавални и купонджийски подходи.                                                                                                       
  3. Да разглежда понятието реализъм като отношение към настоящата социална реалност, отразявайки я обективно, в противовес на новата парадигма „post truth“,  без ограничения на художествените изразни средства. 

 

Участници в изложбата

Андрей Даниел, Атанас Тотляков, Богдан Александров, Борис Колев, Владимир Иванов, Георги Георгиев, Дебора Тодорова, Деница Милушева, Димитър Яранов, Елена Панайотова, Иван Узунов, Ивелин Ненов, Иво Бистрички, Илиян Лалев, Константин Денев, Красимир Русев, Любен Малчев, Марина Теофилова, Радоил Серафимов , Силвия Лазарова, Стефан Петрунов , Цветан Кръстев


+++

Участници в проекта на група „Многоточие“

Атанас Тотляков, Велислава Стойкова, Виктория Николова, Деница Милушева, Димитър Терзиев, Деян Боев, Калоян Минчев, Мариана Киречева, Николай Чемберски, Нуркан Нуф, Рослана Ефтимова, Яница Фендулова