- | София прес

Изложба живопис на Пенка Седларска

„Квадрат. Равнинна геометрична фигура. Четирите му странни са равни. Четирите му вътрешни ъгли са равни. Има център на симетрия - пресечната точка на диагоналите.

Квадратът символизира нашата ориентация в личното ни пространство. Квадратът е хармония, баланс, симетрия. Дълго време се смяташе, че квадратът е най-подходящ за абстрактната картина. 

И това е така, защото хоризонтали и вертикали са точно балансирани. Земя - небе, реално - иреално, горе - долу, ляво - дясно имат тук своя точен хармоничен ритъм. Но се оказва, че квадратната композиция е също подходяща за класическите и другите жанрове в изкуството. 

И тук главното и второстепенното, композицията и детайлите се разполагат плавно и уравновесено в изобразителното пространство. И всичко може да звучи убедително, балансирано и хармонично.”


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ХУДОЖНИЧКАТА

Пенка Захариева-Седларска е родена на 9 май 1949 година.
През 1978 година завършва специалност „Изкуствознание“ в Художествената академия – „Николай Павлович“ – София. Творческа практика в Рим и Флоренция – Италия.

1978-1981 година – Методист в направление „Култура“ в ОСК – гр. Бургас.
1981-1996 година – Уредник-изкуствовед в Художествена галерия – Бургас.
1996-2012 година – Директор в Художествена галерия – Бургас.

Работи като критик, изследовател, пропагандатор на българското изобразително изкуство. Има публикации във вестници, специализирани издания, каталози, енциклопедии, сборници и др.

Живее и работи в гр. Бургас.