- | СБХ, Шипка 6
Галерия (8)

Днес, 19.09.2014 г., комисия-жури, назначена със заповед № 125/18.09.2014 г. на председателя на СБХ, в състав:

Десислава Минчева – председател

Андрей Москов - скулптура

Йоанна Кемилева - керамика

Дима Каприева – текстил

Йордан Йорданов - дърворезба

Деля Чаушева - живопис

Емануела Ковач – графика и илюстрация

Божидар Йонов – графичен дизайн

Борислав Кръстев – бижута

Антон Стайков – комикс

Галина Декова - критика

и представител на КК на СБХ – Велислав Минеков

разгледа представените творби и документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове специализантите за 2014 г. в Сите де-з-ар, Париж , Швандорф – Германия, Мюнхен, Германия, както следва (според получения брой гласове):

 

Сите де-з-ар

 1. Венелин Божидаров Иванов
 2. Веселин Дамянов – Вес
 3. Стойко Даскалов
 4. Румен Панайотов
 5. Николай Сърдъмов
 6. Дончо Захариев
 7. Веселин Начев
 8. Петър Маламатенов
 9. Снежана Неделчева-Генова
 10. Генчо Накев
 11. Моника Найденова
 12. Радослав Мъглов

Резерви:

 1. Илиян Колев
 2. Александър Въчков

 

Швандорф

 1. Венера Константинова-Шаренкова
 2. Бисера Вълева

Резерва:

Владимир Пенев

 

Мюнхен

 1. Моника Попова
 2. Десислава Денева
 3. Мариела Маламатенова