- | СБХ, Шипка 6
Галерия (7)

Изложбата „Гравюри и рисунки на приятели“ представя творчеството на двама художници, работили като оформители на книги, илюстратори и рисувачи.

Показани са два творчески пътя, отразяващи по дълбок, индивидуален, авторски начин общи признаци в българското изкуство от началото на 60-те години на новия 21 век.

Голяма част от изложените творби са оригинали, ярко очертаващи и индивидуалното развитие на всеки един от тях.

Куратори: Светла Ракшиева и Дора Каменова- Гюлеметова