Галерия (6)

ГЕОЛОЖКИ ПУЛС

Проектът „Геоложки пулс”, дело на художника Йонко Стоянов, се състои от серия живописни тематични творби, обединени в една, за първи път популяризирана чрез изкуството интердисциплинарна научна теория за влиянието на геоложките и хидрогеоложки явления върху творчеството на човека.


Изложбата представя новото течение в мултидисциплинарното изкуство „Живописна геоиконика”.
Живописната геоиконика претворява и прави достъпна чрез средствата на съвременното изкуство непознатата у нас теория на геолога Иван Стоянов за Глобалния воден филтрационен поток. Тя разглежда ролята на подземните водни потоци в протичащите процеси на земята – земетресения, вулкани, гейзери и т. н. и обяснява постоянната връзка на всеки човек с родното му място чрез закодираната памет на водата в неговото тяло. Така подземният глобален воден поток благоприятства за формирането на древните култури и днес продължава да въздейства върху развитието на съвременните цивилизации.


Целта на проекта „Геоложки пулс” бе да привлече и насочи вниманието към тези аспекти и да предизвика дискусия за значимостта на водата не само за устойчивото развитие на планетата, но и за постигането на така търсения баланс в начина на живот на човека и за запазване на връзката човек – природа в съвременния глобализиран свят.


ЙОНКО СТОЯНОВ е съвременен живописец, носител на отличия, монументалист и преподавател. Живее и работи в Лос Анджелис, Торонто и София. Завършва магистратури в Националната художествена академия и във Факултета за изящни изкуства на СУ, специалности „Живопис” и „Педагогика на живописта”. Започва академичната си кариера в Унивеситета по архитектура и строителство - София. Преподава рисуване и живопис в York University, Торонто - един от най-престижните факултети за съвременни визуални изкуства в Канада. Изнася лекции в Santa Monika College в Лос Анджелис и е инструктор по мултимедийни интерактивни изобразителни изкуства и арт терапия в CLAREMONT FIRST STREET GALLERY - филиал на Claremont University, Los Angeles.


Работи и в анимационните студия в Лос Анджелис, а също така и компютърна графика за студията на Sоny Picture Еntertainment.
От 2002 година е арт консултант в Art beyond 2000 – Торонто, а от 2006 г. е председател на управителния съвет на Фондацията за изобразителен синтез.