- | София прес
Галерия (2)

Иван Михайлов – Жани, започна своя път в години, твърде некомфортни за българското изкуство, но успя да наложи своята иконография и позитивен мироглед. Във време, което може да бъде определено като културна стагнация и най-често „различното” бива отхвърляно и пренебрегвано, в свят, твърде уморен от кризата, творбите на Жани сякаш живеят самостоятелно, недосегаемо, чувстват се отлично и в добро здраве. Авторът, верен на пленерните си методи, с непресъхваща жизненост, смело забива статива си и успява да отвори пространство и време за радостта, смисъла и красотата на света.

Иван Михйлов – Жани, е роден през 1960 г. в София. Завършва техникума по керамика и стъкло и продължава образованието си в Свободна какадемия „Жул Паскин”. Завършва майсторски клас по живопис при проф. Николай Майсторов. От 2001 г. е член на СБХ и участва във всички творчески инициативи на Съюза от 1996 г. досега. Осъществил е 16 самостоятелни изложби в галериите „Макта”, „Крида Арт”, „Ведарт”, „Лоран”, „Арте” (София), както и една самостоятелна  -  в Париж, Франция. Негови творби са притежание на частни колекции от България, Франция, САЩ, Канада, Австрия, Британия.