- | Извън СБХ

Кураторски проект на секция "Бижута" към СБХ

Думата „бижу” сама по себе си буди в съзнанието на човек  асоциация за нещо красиво , изящно и скъпоценно. През вековете и при различните култури накитът , аксесоарът , украсата, която хората са използвали върху тялото си в много от случаите  е носител на нещо повече от обикновена естетика .  Това  най-първо изкуство  бива използвано при ритуали свързани с всички страни  на живота. В него се откриват знаци, символи, власт, семантика с духовна и енергийна функция. Позагубил много от тези си функции днес накитът  все още остава носител на доста от тези неща.

Търсейки точно  този „позагубен“ смисъл на накита  група  художници  от СБХ  членуващи в секция „Бижута”  тази година се концентрират  върху  свой кураторски проект  наречен „ Извор на вдъхновение” , който ще бъде реализиран  в галерия „Средец” на  Министерство на Културата  от  5 до 5  март .

Вдъхновени   от  богатото културно наследство, оставено по нашите земи, тези автори  искат да покажат  един съвременен  пластичен прочит на  понякога известни  артефакти, предимно бижута,  пречупени през призмата на постмодерното художествено мислене , изведени  в много от случаите до знаци с вечно значение.

Участието  в проекта на изявени автори от три поколения  с разнолики   художествени похвати и търсения , както и използваните от тях нестандартни  техники  и  материали  нови за традиционната бижутерия,  обогатяват допълнително  палитрата от възприятия , които получава зрителят, контактувайки си с  тези произведения.

В много от експонатите  авторите,  чрез своята трактовка,  отиват  понякога доста далеч от оригинала  като вид предмет  в резултат на което се получават едни  миниатюрни  инсталации запазили единствено духа от внушението на  определен  детайл   свързващ старата идея с новия прочит.

В други  експонати авторите са се придържали  по-близко до  класическата линия и изразни средства , опитвайки се да пресътворят  още по-изящно  оригинала, базирайки си на новите технологии  и наистина са успели .

За нас като художници  категорично мога да кажа, че  резултатът   от този проект  е  повече от успешен  и с нетърпение   очакваме   реакцията на публиката!

 

Боби Кръстев
Секретар на секция „Бижута“ към СБХ