- | Извън СБХ

На 7 март в столичната галерия „Импресия”  на бул. „Васил Левски“ 11 се откри изложба на Юрий Буков – живопис и Илия Иванов – пластика.

Юрий Буков притежава интуицията да открие в дребния, незначителен сюжет нещо затрогващо или красиво, нещо необикновено, заслужаващо нашето внимание, усмивка или състрадание.

Една каруца с чергило, тъжна, измършавяла хрътка до убита птица, петлета, козички, магарета, мечкар, очарователни момичета под шарените чадъри на уличното кафене, необуздани кръчмарски разпивки и веселия, дечица, балерини и пр.

Това е част от богатия и пъстър образен свят от картините на Юрий Буков. В тях откриваме неизменната гротеска, еротика, фриволност, ирония и хумор като реални атрибути на живия живот, който ни заобикаля. Но отвсякъде блика жизнена енергия, облива ни светлина и непринуденост .

Илия Иванов е съсредоточил търсенията и интересите си върху човека и неговия духовен свят. Скулптурата му е емоционална, балансирана като форма, изчистена и с дълбоко човешко съдържание

Живописта на Юрий Буков и бронзовата пластика на Илия Иванов взаимно се допълват и обогатяват.

Изложбата ще продължи до 23 март.