Галерия (74)

Втора съвместна изложба

откриване: 29 февруари, четвъртък, 18:00 часа

През 2020 в Будапеща бе представена първата съвместна унгарско-българска изложба текстил по проект на унгарската Група за гобленно изкуство. Настоящата изложба е втора част на проекта, този път в София, в обширното пространство на зала „Райко Алексиев“ на СБХ.

Тези съвместни прояви

показват безкрайните възможности на изкуството на текстила,

което разцъфва като стенна декорация през средните векове в Европа, а през ХХ век става една от формите на съвременното изкуство. Унгарската група работи в едно много добре оборудвано тъкачно ателие и проектира и изпълнява поръчки за интериори на престижни обекти. За съжаление в България функциониралите до 90-те години на миналия век подобни ателиета вече не съществуват, нуждата от тази изящна форма е почти забравена и тъканият стенен килим все по-рядко се изпълнява по разбираеми причини.

В тази изложба ще видим както тъкани стенни килими от унгарски и от български художници, така и примери за съвременно текстилно изкуство. Участват 50 автори общо от двете страни.

Изложбата се организира от секция „Текстил“ на СБХ и от Сдружението на унгарските художници гобленисти.


+++

За Триенале мини текстил / 2023 можете да разгледате

тук


За изложбата „21“ на секция „Текстил“ / 2022 можете да разгледате

тук


+++

фотограф (откриване): Виолета Апостола – Лети

фотограф (интериори и творби): Елена Спасова