- | СБХ, Шипка 6

Пленер живопис

Идеята на пленера „Арт пътеки” дава възможност на поканените художници да се ориентират към историческите и природните забележителности на този край и да ги превърнат в обекти на своето изкуство: праисторическата селищна могила „Големия остров” в Дуранкулашкото езеро, като уникален археологически комплекс от селища и некрополи, чиито най-ранни следи се губят около 5000 години преди Христа; най-стария фар на българското Черноморие – фарът на нос Шабла и скалистия бряг на Тюленово; Шабленското и Дуранкулашкото езера с уникалните флора и фауна и други.

Пленерът се осъществява под егидата и с финансовата подкрепа на община Шабла, а произведенията от него  попълват периодично художествената колекция на  града и се  популяризират с организирането на изложби в различни галерии в страната.

Идеята е чрез реализираната колекция от пленера да се представят и популяризират природните и исторически забележителности на района а също така и авторите – известни и талантливи съвременни български художници. Така живописните произведения могат да се превърнат в знаци, повеждащи нас, зрителите, към рядката красота на Приморска Добруджа, така, както тя е видяна и вдъхновено претворена от творците.

Пленерът се провежда в началото на месец май в община Шабла. Първото издание датира от 2006 година. Оттогава досега са проведени 10 издания на пленер „Арт пътеки”, в който са участвали над 60 български и двама чужди автори.

Настоящата изложба се организира по повод 10-годишнината от първия пленер и представя селекция от творби от различни негови издания.