Галерия (20)

60 години от създаването на Факултета по изобразително изкуство при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  

откриване: 9 март, четвъртък, 18:00 часа

Участници

Анастасия Тонкова, Атанас Марков, Атанас Тотляков, Биляна Цанова, Борис Желев, Валентина Лапчева, Велина Сталева, Веселин Симеонов, Владимир Аврамов, Галина Цветкова, Георги Минчев, Даниел Иванов, Деница Янева, Деян Карагогов, Екатерина Иванова, Йордан И. Йорданов, Йордан Н. Йорданов, Костадин Млячков, Красимира Друмева, Маринета Млячкова, Мартин Митев, Мартина Караиванова, Милен Джановски, Младен Младенов, Николай Коев, Николина Джановска, Пеньо Пенев, Радимира Йорданова, Светослав Косев, Тодор Ламбов, Симеон Желев, Стоян Илев, Тодор Овчаров, Христо Керин, Христо Найденов, Христо Цацинов  


+++

Милен Джановски  / Портрет на една гора

 

В не толкова далечната 1962 с постановление на Министерския съвет се взема решение за разкриване на ново висше учебно заведение в град Велико Търново и през есента на 1963 Факултетът по изобразително изкуство се открива като специалност „Рисуване“ към Висшия педагогически институт „Братя Кирил и Методий“, Велико Търново. „Важно есть, веднъж да будет начало“, повтарят първосъздателите, професорите Александър Бурмов, Ненко Балкански и Пеньо Русев, думите на възрожденеца Софроний Врачански.

Поглед в изложбата


Сред първите преподаватели в специалността са художници, утвърдили имената си с приноса си в българското изкуство: Михаил Кац, Никола Кожухаров, Васил Стоилов, Васил Захариев, Любен Белмустаков, Кою Денчев, Иван Маринов, Александър Терзиев, Никола Гелов, Панайот Димитров – Понката, Ненко Маров, Янаки Манасиев.

Стартирал като специалност в рамките на катедра „История“ на 7 август 1974, с разпореждане №150 на Министерския съвет се открива Факултетът по изобразително изкуство. През периода на съществуването си ФИИ е

изградил и затвърдил своите образователни и художествени традици

и и днес предлага актуална подготовка, съчетала академизъм и съвременност.

Динамично развиващата се академична структура на факултета е изградена от осем катедри, които разполагат с необходимия квалифициран състав преподаватели, и днес, 60 години по-късно, Факултетът по изобразително изкуство е художествена школа, доказала се в съвременното българско изкуство.
В изложбата ще представим поколението преподаватели, които изграждат бъдещите български художници в професионално направление изобразително изкуство, в специалностите „Живопис“, Графика“, „Скулптура“, „Стенопис“, „Графичен дизайн и визуални комуникации“, „Интерактивен дизайн и компютърни игри“, „Рисуване и интермедия“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.

Велина Сталева / Glitch portraitИзложбата ще покаже една актуална експозиция,

моментна снимка на настоящите търсения на творците

от Факултета по изобразително изкуство. Изключително разнообразни в изказа си както в пластическо,– така и в идейно отношение, преподавателите в отделните специалности и катедри придават разнообразие на това многокомпонентно представяне. В експозицията ще бъдат презентирани от класически кавалетни творби до съвременни интерактивни, обхващайки огромен диапазон от съвременни художествени форми. Визуалният език, на който комуникират художниците, се стреми да предизвика възприятията на зрителите и да фокусира съзнанието чрез невидими енергии, които стимулират сетивата и зареждат човешкото съществуване чрез езика на изкуството.


+++


Можете да разгледате галерия със снимки от откриването тук: