- | СБХ, Шипка 6, 1 B

Конкурс за престой в ателиетата на Сите де-з-ар, Париж през 2021

В настоящата сесия за пребиваване в ателиетата на Сите де-з-ар през 2021 година бяха избрани 6 титуляри и 4 резерви:

Титуляри

Чавдар Гюзелев / 10 точки                
Анелия Николаева / 9 точки            
Александър Виолетов / 8 точки      
Божидар Бончев / 7 точки     
Явор Костадинов / 6 точки    
Светлозар Захариев / 5 точки  

Резерви

Станислава Запрянова
Дона Неделчева
Андрей Янев
Зафер Галибов

В изложбата участват

Александър Виолетов 
Анелия Николаева 
Андрей Янев
Божидар Бончев
Велислава Пежгорска 
Галина Георгиева-Халачева
Георги Ников
Десислава Денева
Дона Неделчева 
Елена Белова
Зафер Галибов
Иван Б. Иванов 
Калин Антонов 
Нели Гашарова
Кремена Кантарджиева
Светлозар Захариев 
Станислава Запрянова
Христина Попова
Чавдар Гюзелев  
Явор Костадинов