- | СБХ, Шипка 6
Галерия (7)
  • За изложбата

Дончо Захариев е добре познат на публиката от многобройните си самостоятелни изложби и участия в колективни прояви както на групата на пернишките художници, така и на национално и дори международно ниво. Творчеството на автора се отличава с експресивност, изразена както в мазките, така и в смелите цветови комбинации. Пейзажите му дълбоко в себе си успяват да запазят връзката с природата, като я изобразява не такава, каквато я вижда, а такава, каквато я чувства. В картините му тя е обобщена и сведена до знак, изчистена структурно като противопоставяне на два плата – земя и небе. Абстрактните му композиции се характеризират с умело противопоставяне на топла и студена гама, тъмно и светло, контрастност и разнообразни композиционни решения.

„И ако е необходимо да дифинираме спецификата на изкуството на Дончо Захариев, още веднъж можем да потвърдим, че той е творец обърнат към пейзажа-състояние. Творбите му съчетават принципите на неопостимпресионизма с лиричното багрено обезпредметяване на пространствената среда на морския пейзаж“ – казва за творчеството му изкуствоведката Пламена Димитрова –Рачева.

           

  • За автора

Дончо Захариев е роден на 18 юли 1944 г. в село Габров дол, област Перник. От 1967 година участва в Общи художествени изложби и е член на Съюза на българските художници. Участвал е в 25 национални и международни пленера в България и чужбина. Реализира над 20 самостоятелни изложби и участва в много общи експозиции у нас и зад граница.

Негови творби са притежание на НХГ, Градската художествена галерия и други галерии в страната, както и на частни колекции в Австрия, Белгия, Гърция, САЩ, Сърбия, Кипър, Швейцария, Франция, Полша и Корея.