Галерия (4)

„Тази изложба е необяснима като творческа амбиция и като организация на пространството. Всъщност няма изложба – има една цялостно овладяна духовна среда, трептяща и светла като видения от света на мечтите.

Дълбоко хармоничен и изтънчен до болезненост, светът на Йордан Кацамунски е солиден и структурен в деликатната си, ненатрапчива пластичност, постигнат като някаква неръкотворна материя, благословена от душата на създателя. Живопис, която започва като че ли отвъд реалното – там където завършва определеното и започва духовното. Във времето, в което деликатните чувства не са много на мода, Йордан Кацамунски успя да запази и съхрани вродената си душевна чистота, превърна болката си в красиво човешко усилие, нощта - в пространство на духа, картината – в тишина, в която има всичко – и вик, и споделен стон, недоизказани истини, безкрайни бездни и много, много човечност.”

Светлин Русев