- | СБХ, Шипка 6

На 3 юли от 18 часа на първи и втори етаж в галерията на СБХ ще бъде открита традиционната годишна изложба на дипломираните бакалаври от всички специалности на Националната художествена академия – випуск 2014/2015 година. Дипломантите ще представят пред публика творбите и проектите си, които са резултат от тяхното обучение.

За поредна година Societe Generale Експресбанк ще даде награди на петима студенти от Академията за най-добри дипломни творби. Наградите се определят от специализирана комисия на НХА и представители на банката. Те поощряват най-високите студентски постижения, без ограничение по отношение на вида изкуство и използваната техника. Един от наградените дипломанти ще получи Голямата награда на Societe Generale Експресбанк в полза на колекцията на банката.

Националната художествена академия, е най-авторитетната българска институция за подготовка на професионални художници в областта на изящните и приложните изкуства, дизайна, консервацията и реставрацията и историята и теорията на изкуството (в образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и образователната и научна степен „доктор”). Състои се от Факултет за изящни изкуства и Факултет за приложни изкуства. Представените в изложбата бакалавърски специалности са: Живопис, Стенопис, Скулптура, Графика, Книга и печатна графика, Плакат и визуална комуникация, Резба, Керамика, Сценография, Текстил-изкуство и дизайн, Метал, Индустриален дизайн, Рекламен дизайн, Дrзайн на порцелан и стъкло, Дизайн за детската среда и Мода.

Голямата награда (откупна награда в полза на колекцията на Societe GeneraleEкспресбанк) в размер на 1500 лв. получи Катерина Георгиева Бурова от специалност „Резба“
Равностойни награди в размер на 400 лева получиха
Гергана Савова Табакова – специалност „Живопис“, Факултет за изящни изкуства
Мартиан Емилов Табаков – специалност „Скулптура“, Факултет за изящни изкуства
Цветислава Красимирова Колева – специалност „Рекламен дизайн“, Факултет за приложни изкуства
Рая Теодосиева Ракиджиева – специалност „Текстил – изкуство и дизайн“, Факултет за приложни изкуства. 

На официалното откриване на изложбата на дипломираните бакалаври бяха съобщени и имената на номинираните за участие в Лятната академия в Българския културен център „Дом Витгенщайн“, Виена. Това са:Мартиан Табаков от специалност „Скултура“;Яна Стойчева от специалност „Живопис“;Виктория Стамболийска от специалност „Графика“;Кирил Цонев от специалност „Плакат и визуална комуникация“;Рая Ракиджиева от специалност „Текстил – изкуство и дизайн“;Теодора Ралева от специалност „Керамика“;Криста Вачева от специалност „Сценография“Кристиян Баев от специалност „Резба“резерва – Станислава Анчова от специалност „Метал“