• За изложбата

Съмнението, което ни преследва, ни води.

Стремежът по aбсолютното херметизира разума и въпреки това съзнанието ни винаги си оставя авариен изход, излаз от цялото, несъвършената част от идеята, животоспасяващ коридор от непоносимостта към съвършенството. Неосъзнат процес въздействащ върху нашите решения и чувствителност, своеобразен феномен потвърждаващ идеята за усещането за пълнота при наличие на празнина. Дефект или необходимост, така или иначе то съществува в безсмислието на опита и надеждата до го преодолеем.

Проектът „Изход” е радикална намеса в архитектурното пространство, преобръщайки изложбената зала от място за експониране на произведения в психологически въздействаща мащабна скулптура, в която участие взимат всички присъствени елементи, стените, светлината, входa и пода на залата.

Изложбата на Симеон Стоилов е естествено продължение на произведението на автора експонирано в същата зала през 2007 г. „Изолатор”.

Симеон Стоилов

 

  • За автора

Симеон Стоилов завършва Националната художествена академия специалност „Живопис“ 1996 г.

В периода от 2009 – 2014 г. участва и реализира редица самостоятелни и групови изложби в София, Берлин, Лондон, Истанбул и Скопие. От 2013 г. работи върху докторска дисертация в НХА в специалност „Стенопис“, с тема „Съвременно изкуство в пространството”.

Получава редица награди, по-важните от които са: 2008 - М-тел, награди за съвременно българско изкуство, 2002 - Първа награда в конкурса на фондация „Св. Св. Кирил и Методий за млади художници и критици“, 2001 - Първа награда в националния конкурс „Художествени произведения за стена“, 1994 - Първа награда за високи академични постижения, стипендия на фондация „Сорос“.

През 2013 г.  Симеон Стоилов и арх. Явор Йорданов проектират сградата на палеонтологичен музей „Плиоценски парк” в с. Дорково, която на 17 февруари 2014 г. е избрана за сграда на годината в конкурса на архитектурна група WhAT Association. Eкспозицията в музея е дело на екип на „Симеон Стоилов Студио”

Колектив „Драгошински архитекти” и Симеон Стоилов печелят една от трите равностойните награди за проект за реконструкция на сградата на СБХ на ул. „Шипка“ 6 през 2014 г.