- | София прес
Галерия (4)

„Представените картини са създадени специално за настоящата експозиция. Избраното заглавие  - "Интериор и екстериор" ми предоставя свобода и е начин да очертая посоките върху които работя - пространство, цвят, смисъл, трансформация на натура в абстракция. Целя да покажа пътя на деконтекстуализация на реален обект до неговата номинална същност. Интериор и екстериор - това е всичко, което ни заобикаля. В картините ми външно и вътрешно взаимно се проникват и това преливане ми дава възможност да изследвам различните измерения на пространството. Винаги се стремя към точната прецизна фирма. Обичам линията и конструктивната сила на богатия цвят. Редом с тях, в платната отразявам състояния, открити пространства, обикновени обекти и уловени  простички неща, които са изведени до знакови същности.“

Константин Марков
 
+++

За автора

Константин Марков е роден през 1972 в София.

1991  ССХУИИ „Акад. Илия Петров“ в град София, специалност „Живопис и графика“
1998 специалност „Стенопис“, магистър, Национална Художествена Академия, София
2014   специалност „Стенопис“, доктор, Национална художествена академия, София

 

Членство в професионални организации и съюзи:

2004  Съюз на българските художници
2005  „Art du Pastel en France“

 

Самостоятелни изложби:

2006   „Празник“, галерия-ателие Арт-муза, София
2006   Галерия „Лик“, София
2008   „Автобиография“, галерия-ателие „Арт Муза“, София
2007   „Много лично“, галерия-ателие „Арт муза“, София, (5.04.2007 – 21.04.2007)
2008   Галерия „Лик”, София
2011   „Провокации”, галерия „Теа“, София

 

Групови изяви

1997   Участие в изписване на храм „Свети Архангел Михаил“ в град Несебър
2001   Мозайка в частен дом на ул. „Въло Радински“ 6, София.
2003   Изложба „100% МОНУМЕНТАЛНОСТ. Синтез на архитектурата с монументалните изкуства”, СБХ, Шипка 6, София

2004 – 2006   Експозиция на културен център „Алтера“, София
2004   Международно биенале на пастела, Нови Сач, Полша
2004   Изложба „Пейзаж”, организирана от секция „Живопис“ към СБХ, Шипка 6
2004   Изложба „Лица и пространства“, СБХ, Шипка 6
2005   Изложба, организирана от секция „Живопис”, СБХ в изложбените зали на Шипка 6
2005   Изложба „В началото бе рисунката“, СБХ, Шипка 6
2006   Изложба „В очакване на пролетта“, галерия-ателие „Арт-муза“, София
2006   ІІІ Международно биенале на пастела, град Нови Сач, Полша
2006   Международно биенале на рисунктата, град Пилзен, Чехия
2006   Биенале „Приятели на морето“, Бургас
2006   Национална изложба „Изкуства на обществения форум“, организирана от САБ и СБХ
2006   Изложба „Трансформации на пространството“, СБХ, Шипка 6, София
2007   Изложба в галерия „Лик“, София
2008   ІV Международно биенале на пастела, град Нови Сач, Полша
2008   Изложба „Автопортретът-зримият образ и скритият смисъл“, СГХГ
2008   Първо международно биенале на пастела, Овиедо, Испания
2009   Изложба „Кръг, квадрат, триъгълник“, СБХ, Шипка 6
2010   Изложба на художниците преподаватели, експозиционен център „Рафаел Михайлов“, Велико Търново.
2010   V Международно биенале на пастела, гр. Нови Сач, Полша
2010   Национална изложба-биенале „Приятели на морето”, Бургас
2011   Нзложба на художниците педагози в експозиционен център на ул. „Рафаел Михайлов” 1, Велико Търново
2011   Национална изложба, посветена на „Земята на Ботев“ в ХГ Иван Фунев, Враца.
2011   Национална изложба Пейзаж, ХГ „Никола Петров“, град Видин
2011   Изложба „Арт код Кападокия”, под патронажа на посолството на Република Турция, Археологически музей, София
2016   Изложба „АртРозалиада“, изложбени зали „Рафаел Михайлов“, организирана от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново.
2016   Изложба „Земята на Ботев“, градска художествена галерия „Ив. Фунев“, Враца
2016   8. международно биенале „Малък формат“, ХГ „Илия Бешков“, Плевен
2016   Изложба „Натюрморт и интериор“, организирана от секция „Живопис“ при СБХ, изложбен комплекс на ул. Шипка 6

 

Водещи публикации

История на изкуството, том 1, Константин Марков и Даниела Чулова-Маркова, издателство Авангард Прима, 2011, 180 стр., ISBN 9789543239320, формат 60/84/16, изданието се придружава от DVD

История на изкуството, том 2, Константин Марков и Даниела Чулова-Маркова, издателство Авангард Прима, 2016, 293 стр., ISBN 978-619-160-670-2, формат 64/90/16, изданието се придружава от DVD

Дизайнът през 20 век. Стилове, представители, проблеми, Константин Марков и Даниела Чулова-Маркова, издателство Авангард Прима, 2013г., 87 стр., ISBN 9786191600779, формат 60/84/16, изданието се придружава от DVD

 

Работи в областта на живописта, стенописта, мозайката и рисунката. Занимава се с преподаване и консултантска дейност по проблеми на изкуството и книгоиздаване.