- | СБХ, Шипка 6
Галерия (6)

Кураторски проект на Весела Радоева в рамките на изложбите "Идея за дом"

Никой не е по-голям от хляба. Свещен символ и прехрана, молитва за насъщния и знак на уважение към желан гост, той съпровожда човека от раждането до края на земния му път, в делник и празник. Прекланяме се пред него, наричаме го метафорично сладък, горчив, честен, топъл, мек, корав, сух, черен… Ритуалната погача се украсява със символите на слънцето и плодородието.

Даваме с радост хляб в ръцете на децата ни и в прекия, и в преносния смисъл. Друго е чувството, когато ни се налага да късаме от залъка си.

Хляб има за всеки от нас.

Куратор: Весела Радоева

Участници: Анна Бояджиева и Димитър Хинков; Борис и Валентин Гондови; Стефан, Елена и Лазар Лютакови и Карин Фошар; Иван и Нина Русеви; Валентин, Леда и Камен Старчеви;  Христо, Ани и Кирил Харалампиеви; Анжела Терзиева, Богомил Живков, Галина Павлова, Димитър Петров, Марианжела  Анастасова, Майя Горова, Михаела Пъдева, Невена Белчева

„Хляб”, куратор Весела Радоева, галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, ет. 4, откриване 12 ноември, 18 - 21 ч.