- | Извън СБХ
Галерия (5)

живопис и инсталация

вернисаж: 3 ноември 2022, четвъртък, 17:00 – 19:30 часа
галерия [a] cube contemporary, София


+++


Барамó за изложбата си

Живописните композиции от проект „Guardian Angels“ тематизират специалното усещане за подвижност на границите, …когато волята за свобода „заглушава“ инстинкта за самосъхранение в допустими граници. Съзнанието за Ангел хранител, който те хваща и „спасява“, това е идеята-мрежа, която обезопасява твоя скок в нови пространства и предизвикателства. Ангеличното присъствие е интерпретирано като двуполово - ангели със силата на митичните андрогини обитават композициите. Спасители, спасени, спасявани…

  • Елица Баръмова – Барамó / Котешка стъпка
  • Елица Баръмова – Барамó / Почивката на ангела

Картините са озаглавени с секвенция от заглавия, които повеждат зрителя към различни начини на възприятие. Този подход набелязва

метаморфози на творбата, 

маркира онази множественост на образа, способна на диалог във времето и присъща на живата природа. Настоящата концепция е развитие на предишен проект („Архитекта“), в който е представен диптих от концептуален текст и образ: две изразни средства в търсене на плурализъм във възприятието, без да има водеща компонента. Този процес на осмисляне е доразвит в проекта.

Елица Баръмова – Барамó / Почти механично пианоИзложбата представя 11 композиции, създадени през последната година и половина. Използваните структури създават илюзия за гравитация или антигравитация. Композициите са върху хартия, акрилна техника и пастел в естетиката на „Седиментен процес“, върху която работя от няколко години. Изразните средства на този език за изграждане на формата и движението в нея (базиран на математическа логика и линейна перспектива) са множество сечения, които набелязват хоризонта в самия обект и гледната точка. Фокусира върху артистичния жест и идеята за естетика на бавното движение – етична възможност за наблюдение и идентифициране фазата на отклонение... за разбиране и толерантност към другата гледна точка, към възприемането на феномен или общ интерес отвъд егото.


+++


За автора

Елица Барамó живее и твори в София, художник на свободна практика. Завършва Националната художествена академия, специалност „Илюстрация“ с магистърска степен (2001). ● Член на СБХ от 2007, секция Живопис. Има множество самостоятелни изложби в галерии и музеи в България и Германия, галерии на гилдията и участия в международни проекти и симпозиуми като национален представител. Публични поръчки към Столична библиотека (2018), Столична община (2001 – 2008). Сътрудничи с издателство „Ерго“. Отличена е с награди за живопис и дизайн в България, Германия и САЩ. Работи в областта на абстрактната живопис, видеоарта, хепънинга, рисунката, фигуралната живопис и графичния дизайн. Художник с експериментални търсения, тя е създател на визуалния език „Седиментен процес. Темите ѝ фокусират човека, следите оставени от него, движението, универсума.


+++


д-р Ани Венкова за изложбата

Настоящата изложба е четвърти последователен етап от дългогодишно разработван проект в концепцията на авторката за „Седиментен процес“ – визуален език, чиято основна цел е да пресъздаде движение на триизмерна форма с живописни средства. Елица Барамó извежда движението като самостоятелна категория в живописта. 

Елица Баръмова – Барамó / Почти механично пиано
Събирайки и компресирайки познания и интереси от сферата на живописта, физиката, философията (източна и западна), Барамó създава своя собствена интерпретация на движение …. Барамó прави зрителя свидетел на напречен разрез,
дисекция на движението,
Ани Венкова за изложбата: за да го изгради отново. За да разреши проблема, който си поставя, авторът използва евристичен подход, съчетава рационално с парадоксално, логическо с непосредствено възприятие. Палитрата е редуцирана, натурата – трансформирана, някои от композициите са монохромни, концентрирайки зрителя върху динамиката. На места фигурите са „перфорирани“. Отворите представляват комуникационен канал с други пространства в търсене на истината. Плътността на формата е нарушена, за да осъществи връзка с незримото и други светове.
Творбите на Барамó диалектически търсят отвъд познатото, видимото, осезаемото, същевременно често осланяйки се на емпиричното. Те ни отвеждат към знанието за не знанието, към себепознанието.

(фрагменти от критически текст)+++


проф. дфн. Красимир Делчев
„Ангели-хранители‘‘ – нова художествена крачка

Касае се за гранично-общи метафизически абстракции, симфонийно обхващащи пространството и времето в движение, в което динамично обитават антропоморфни и хибридни полуетерни, вълшебно-магични същества. (…) Образите не са „приземени“, няма и строго определени посоки на движението им. Те се реят и витаят в едно релативизирано 4-то измерение като вълново-ефирни феномени. (…)
Разбягващите се контури
тласкат въображението на наблюдаващите към синестезис. Хибридността и миксирането на разплавяните образи в метаморфоза рефлектира и в плуралността на размножаващите се смисли поради релативизирането на фигуралното, фрагментарно присъстващо в абстрактната структура. (…) Светлинно-ангеличните фигури са „въплъщение“ на Духове и Кивот. Всичко това напомня за теософската мистика на Якоб Бьоме. (…) Според Хайдегер „битието“ като „събитие“ е свър­зано с Нищото като надупченост на „зèвове“ и „пролуки“, с нескритост и скритост на истинността, проблясваща в идване и чезнене на биващи себепоказващи се феномени. В картините на Барамó изображенията се из­лъчват в състояние на „безтегловност“, „левитация“, свободно защитени в някакво лично антигравитационно поле (например в картината „Възторгът на победата“ (аналогично на Меркаба – чудодейната колесница, възнасяща старозаветните пророци на Небето, символ на божествената сила и лична молитвена мощ.

(фрагменти от критически текст)


+++


Повече за художничката можете да научите в нейното

портфолио


+++


Адрес

Галерия [a] cube contemporary
ул. „Л. Каравелов“ 9, София

Точната локация на галерията можете да видите 

тук


+++

Изложбата е реализирана с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Творчески стипендии“ и „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ 2022.