- | София прес
Галерия (3)

„Малкото е повече” /The less is more

Петото издание на „Фестивал на съвременната керамика” се организира от секция ”Керамика” към СБХ и ще се открие в салона на галерия-книжарница „София Прес”.

Това събитие е продължение на традиционните ежегодни керамични изложби, които са и празник за художниците - керамици. По традиция, те честват на 12 декември своя покровител - Свети Спиридон. Този форум е етап от реалното състояние на керамичното изкуство в България. Изложбата има за цел да продължи художествената традиция, да утвърди приемствеността при различните поколения творци, и да демонстрира  нови техники  и естетически похвати.

В рамките на фестивала е зададена и конкурсна тема: „Малкото е повече” /The less is more/. Съзнателно се търси философската изразност на пластиката и цвета, сътворени от керамичния материал.

„Фестивал на съвременната керамика” 2014 е поредната форма за изява на творци от различни поколения, на това толкова древно, трудно, истинско и съзидателно изкуство, носещо топлината  и заряда на човешката ръка и дух.

Йоанна Кемилева

секретар на секция Керамика към СБХ

Автори: Александра Коцева, Антонина Конзова, Атанас Гаджев, Бончо Иванов, Венера Плачкова, Веселина Гекова, Виолета Заронкова, Георги Стойнев, Дарена Георгиева, Деница Дешева, Диана Димитрова, Диана Маришкова, Диляна Мазакова, Дончо Планински, Елена Виденова, Емилия Панайотова, Женя Андреева Адамова, Захари Благоев, Зейнеб Абдул Разак, Ива Иванова, Иван Кънчев Иванов, Иван Михайлов – Жани, Ивана Енева, Йоанна Кемилева, Маргарита Иванова, Марта Димитрова, Марена Джингова, Мария Иванова, Меглена Шаманова, Минчо Армейков, Момчил Мирчев, Моника Попова, Невелина Янакиева, Нели Георгиева, Нели Христова, Райна Тасева, Рая Сотирова, Росица Трендафилова, Румяна Дочева, Сашка Балева, Свобода Спасова – Аврамова, Силвия Чанева, София – Хара Хадзопулу, Стефан Велев, Таня Стоянова, Цветомира Борисова, Ягодинка Лазарова, Яна Каишева и Янко Ненов

Награди: на 11 декември 2014 г. комисия – жури в състав: Йоанна Кемилева, Силвия Чанева, Нели Христова прегледа представените творби за конкурса „По-малкото е повече”, в рамките на V-ия фестивал на съвременната керамика и взе следното решение за награди:

НАГРАДА – 200 лв. и грамота се присъжда на

  • РОСИЦА ТРЕНДАФИЛОВА

ПООЩРЕНИЯ – грамоти се присъждат на:

  • АЛЕКСАНДРА КОЦЕВА – ТУШИ
  • МАРТА ДИМИТРОВА
  • ЯНКО НЕНОВ