- |

Живопис

вернисаж - 15 октомври, 17:00-19:00

Изложбата на Евгени Цанов има обзорен характер. В нея са включени произведения, направени след 2000 г., с акцент върху последното десетилетие от творческата работа на автора. Картините са изпълнени с маслена техника върху платно по мотиви от различен характер. В творбите е търсена предимно експресивно-абстрактна изразителност, като е наблегнато на живописната трактовка и свободната творческа интерпретация.

„В новата си изложба Евгени Цанов изследва цвета не само в неговия емоционален аспект, но и като композиционен фактор в творбата. Живописвайки, той оставя само на него основната роля – да изгражда композицията върху двуизмерното платно, да внушава чувства, да поставя акценти... И като един истински абстракционист по душа успява да го постигне в най-изчистените му вариации.

В творбите на Евгени дълбоко е закодирана природата като извор на вдъхновение. Но именно с цвета той я свежда до знак, загубил всякаква фигуралност и връзка с първообраза си. Всичко това е плод на дълги живописни търсения, които, в крайна сметка, днес изкристализират в едно чисто абстрактно изкуство.

Любопитна е и експресивната нишка в платната му. Той успява да я съчетае с абстрактното в изкуството си така, че те да не си пречат, а взаимно да се допълват. Самият той нарича изкуството си „експресивно-абстрактна изобразителна реалност“ и пояснява, че за него водещо е емоционалното изживяване, разказано чрез цвета и живописта. И наистина чрез тези изразни средства Евгени успява да „преведе“ кода на собствената си естетика и възприятие и да ги сведе до една въздействаща като знак художествена форма.“ (Румена Калчева)

***

1961 Роден в София

1980 Завършва Художествената гимназия в София

1989 Дипломира се в Художествената академия в София, специалност „Живопис“. Започва работа като преподавател по изобразително изкуство. Участва в колективни изложби

1996 Първа самостоятелна изложба след дипломирането

1997 Организира творческа група „Артспектър“, с която осъществява редица художествени инициативи и изложби

2006 Втора самостоятелна изложба

2009 Трета самостоятелна изложба

2010 Номинация за живопис в Конкурса за живопис, скулптура и графика Алианц - България. Член на СБХ.

2016 Номинация за живопис в Конкурса за живопис, скулптура и графика Алианц - България

2017 Участие в изложба „Пейзаж“ на секция „Живопис“ - СБХ

2018 Участие във финална изложба на Конкурса за живопис, скулптура и графика Алианц - България

Излага картини в галериите „Драка“, „Артцентър 12“, „Ведарт“, „ХитАрт“ и др.

 

https://tzanov.wixsite.com/mysite