- | СБХ, Шипка 6
Галерия (5)

Представителството на СБХ в Благоевград

На галерия „Шипка” 6 ще й върви много тази година. Успехът е предопределен от колективната изложба на Представителството на СБХ в Благоевград. Експозицията включва само изящни жанрове – графика, скулптура, живопис, с артистизъм и пренебрежение към законите на пазара. Това, което впечатлява, е, че не многобройната група автори препълва залата с творбите си. Вярно е, че някои от тях нарушават предварителната уговорка помежду им за участие с до 5 творби. Но от това „своеволие” печелим ние, зрителите, повече творби – по-ясна представа за автора. Това е по отношение на регламента.


По отношение на стиловия диапазон, абстрактното е стилът, който най-много изкушава авторите. Той е пространството, в което условността на изказа доминира над „дидактиката” във възприемането на творбата. Впечатлява уникалността в интерпретацията на абстрактното. Притчата, кодирана в декоративно-структурираната „тъкан”, първо завладява, а след декодирането на образа, на ниво втори образен пласт, пресъздава „наратива”.


В бягство от наратива се впускат други автори. Ритмиката на монохромната абстракция естетизира българската тъкан. Шарените „играчки” в емоционалния вихър се разпростират върху невъздържано големи площи хартия. И обратно, малките хартиени парчета фиксират идеите за огромните колоритни композиции. Познатите „напеви” тук разрастват и ни карат да очакваме развитието на темите…
В не по-малка степен сме заинтригувани от творбите, в които авторите са заложили на „споделянето” на образа. Пейзажи с класически дух за българското изкуство ни показват очарованието на велатурното живописване. Още повече, подкупени сме от притчите за любовта и красотата на детайла.


Дръзко е технологичното навлизане в скулптурата с отрицанието на класичното. Към това ще прибавим екотенденциите в нея – изкуството от отпадъци и дървото в множество преображения – като керамика, като метал, като обем и като цвят.
Онова, което обединява авторите в изложбата на Представителството на СБХ в Благоевград е липсата на идеята за комерсия, свободата да бъдат себе си и да желаят одобрение, без да се харесат непременно.
И го получиха от очарованите зрители. Дано сте били сред тях.

Ирина Аврамова