Галерия (3)

Куратор: Светлана Куюмджиева. Участници: Иво Бистрички, Рада Букова, Лора Димова, Бора Петкова, Симеон Симеонов, Симеон Стоилов

Проектът е вдъхновен от новия идеал за красота в изкуството на шест от най-изявените съвременни български художници и начинът, по който те вграждат древната естетическа категория в провокацията и визията на съвременните медии.

Формата, материалът, готовият обект са основните средства, чрез които тези автори преобразяват напълно традиционните представи за картина, за скулптура, за обект и инсталация, за пейзаж и композиция. Тук художниците не са обединени от определена тема или обществена мисия, а от принципите на работа, които са избрали. Те са дръзнали да превъзмогнат консервативото схващане за творчеството и за това докъде може да се раздуе една класическа скулптура, как пространството на галерията се отразява буквално дори върху най-прозаичен и прост обект, как красотата може да убие човек, или ръката на художника да дорисува видео образ и да ликвидира всички ограничения и рамки. Как романтичния пейзаж може да се превърне в мрачно предчувствие или пък болката на едно технологично бъдеще да се появи с кристалната визия на реклама от лъскаво списание.

Тези художници използват формата като език, с който изговарят смисъла на своите произведения и общуват. Впечатленията са много противоречиви. Заедно с първичния възторг от красотата се появява и изненадата от деформацията, от разрушения уют на стереотипите и от дързостта на артиста да смесва и разбърква художествените ценности на минало и настояще.
Повлияни едновременно от минималистични тенденции, от традиционните модели на средата, в която се развиват, и от провокативните възможности на съвремието художниците в тази изложба превръщат с лекота живописта и скулптурата в инсталация, картината в обект, видеото в рисунка и променят стандартите за красота.

Изложбата е реализирана с подкрепата на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, Съюз на българските художници, Фондация „Изкуство – Дела и Документи”, Атиа Принт и Bols Natural Yoghurt Liqueur и с медийната подкрепа на списание Едно. Официалното откриване ще се състои на 9 март, вторник, от 18:30 часа. Всички присъстващи на събитието ще могат да опитат за първи път ликьора Bols Natural Yoghurt. Откриването на „Дързост и красота” ще бъде подкрепено музикално от Досю Амуджев, който стои зад едно от най-интересните предавания в родния радио ефир – Groovy Sessions.