- | СБХ, Шипка 6
Галерия (4)

Живопис

Данаил Атанасов е от този тип художници, които отстояват модернистичния си възглед върху живописта и последователно развиват личния си стил.

Той е роден в Перник и живее и твори в родния си град и в чужбина. Има над 40 самостоятелни изложби в страната и зад граница, като негови платна са излагани в Берлин, Париж, Атина, Варшава, Тузла, Грайсфалт, Вашингтон и др. Творбите му са притежание на  Националната художествена галерия, музея „Барсело” – Майорка, музея „Оу Атона” – Минеаполис и  частни колекции. Отличава се с индивидуалния си почерк в участията си в различни по характер прояви, пленери и симпозиуми в Полша, Гърция и др.

Настоящата му изложба е съставена от абстрактни композиции, представляващи цветни музикални метафори и живописни търсения с включени флорални и геометрични елементи. Неговите творби са хармонични и красиви, но най-вече притежават съзерцателност и изразяват възглед за самостойността на живописния образ. Дори във фигуративните си работи той отстоява позицията на абстрактното мислене, като тази скрита дуалистичност е изразена най-вече в композициите с музикална тема.

Светът на Данаил Атанасов е свят на почти религиозно преклонение пред смисъла на живописта. Става въпрос за тази живопис, която безпрепятствено среща личния свят със социалното пространство, и то по начин, по който личността измерва социума. Тук трябва да се подчертае специфичното мислене на автора, при което натрупаната култура и вътрешното убеждение създават нещо като сбор от правила, които можем да наречем индивидуален канон или по-точно стил, а стилът на художника, доказал се чрез много изложби и прояви, изразява светъл, човечен и просветен свят.

Димитър Грозданов