Далечно плаване

Картините, доколкото могат да бъдат отговор, са по-скоро необясними послания, в които цветът, линията, ритъмът и формата са колкото поетични изображения, толкова и знаци на онова, все още неразчетено слово, с което древните са общували с Бога и с природата. Следите от бурята, стихиите и проблясъците на надеждата са белязали чувствителното сърце на художника – и то, наивно и добро, е тръгнало с илюзиите на своето далечно плаване. Чавдар е материализирал пластически поетичните знаци на своето далечно плаване във вселенското пространство – там, където някога е днес – там, където днес е преди милион години – там, където се раждат и заминават душите, заедно с илюзиите на пътниците. А те са красиви, добри и светли, защото са родени от вярата на художника. А тя е достатъчна за едно истинско далечно Плаване!

Светлин Русев