- | СБХ, Шипка 6

Обща изложба на секция „Текстил”

Творбите на артистите, които се занимават с текстилно изкуство през ХХI век, не приличат на нищо познато от класическото текстилно изкуство. Днес можем да видим тъкани от велпапе, кламери, найлонова нишка, бодлива тел, шита хартия, вплетени в тъканта светещи диоди. Редом с познатите форми и материали, интерпретирани по възможно най-неочакван начин. И това е напълно обяснимо, защото понятието текстил идва от латинското „текстура”, а това значи „нещо, което е преплетено, овързано, намотано”, така че дори Айфеловата кула може да бъде наречена текстилно произведение.

Много от съвременните художници използват текстилния материал, без да са вещи в текстилната технология. В този смисъл дори Кристо Явашев присъства в каталози на текстилното изкуство.

Всичко това и още много изненади можете да видите в изложбените зали на ул. „Шипка” 6 до 29 юли.


Михаела Пъдева