- | Извън СБХ
Галерия (13)

Самостоятелна изложба

Една от най-активните и будещи полярни мнения авторки от края на 1990-те Боряна Росса е представена в Квадрат 500 с двуизмерни „портрети“ на киборги, които тематизират отношенията човек – технология. Технологиите са средство за освобождение, а не за война. „Механиста: 8 портрета на киборги“ е кибер-феминистки манифест, представящ идеята за Аз-а, заедно с всички негови идентичностни характеристики като пол, раса, вид, етнос, националност и класова принадлежност като хибридно и пластично понятие, обусловено от нашето постоянно променящо се взаимоотношение с обкръжаващата среда, животните, машините. Изложбата утвърждава,

че хората не са изолирани, единични Аз, а комплексни, синкретични същества.

В тази симбиоза с микробите, които живеят в нас, хората са зависими от телефоните и компютрите си, някои от тях живеят с изкуствени животоспасяващи електронни импланти.

  • Боряна Росса / Гръмотевица
  • Боряна Росса / Ултрафутуро


Дали обкръжаващата среда, включително и тази, която е създадена от човека, може да ни отмъсти или просто да не издържи на безцеремонната наглост, с която е третирана като слуга? Портретите на киборги са вдъхновени от исторически и съвременни полу-документални и полу-фантастични образи, съпроводени от манифестни текстове от древността до днес. Подбрaните изображения ясно показват, че идеите за хибридността между хората и технологиите не са нови, независимо от това, че активното им обговаряне в съвременен вид е от преди век. Феминисткият поглед към тази връзка изисква технологиите да са средство за освобождение и критикува използването им за реализация на изконното желание на човека да доминира, управлява и убива себе си и всичко останало.

Боряна Росса /  Мама МедузаГероите на Боряна Росса се базират на модели от митологията, но и от литературата и масовата култура. Тя води диалог с автори като Мери Шели, авторката на Франкенщайн или новият Прометей (1818): Слушай ме, Франкенщайн. Ти ме обвиняваш в убийство, и същият ти, за да удовлетвориш съвестта си, ще унищожиш своето собствено творение! О, слава на вечната човешка справедливост! 

Боряна Росса  / поглед в изложбата „Механиста: 8 портрета на киборги“ в НГ – Квадрат 500