Галерия (5)

Purgatorium/Чистилище:

1: междинно състояние след смъртта с цел изкупително пречистване; конкретно: място или състояние на наказание, където според Римо-Католическата диктрина душите на тези, които умират с Божията милост, може да изкупят стари грехове и така да станат подходящи за рая

2: място или състояние на временно страдание или нещастие

Етимология на ЧИСТИЛИЩЕ

Средно-английски език, от англо-нормански език или средновековен латински език; англо-нормански език purgatorie, от средновековен английски език purgatorium, от късно-латински език, среден род от purgatorius пречистване, от латинското purgare

Първа позната употреба: 13 век

 

„Концепцията за чистилище е съществувала в много култури и религии през цялата история на човечеството, като най-известната разпространена днес е тази от Дантевия Ад; в съвременната и цинична в религиозно отношение епоха предлагаме друга гледна точка: светът, в който живеем като глобално общество, и животът на отделните личности в това общество са Чистилище.

Както стана очевидно напоследък поради събития/процеси като глобалната финансова криза, увеличаването на заболяванията и глобалното затопляне, винаги и неизбежно ще плащаме (цена) за своите действия.

Интересно е по-конкретно да се наблюдава как една глобална финансова криза оказва такова влияние върху живота на отделните хора. Това явление лесно демонстрира как действията на индивида влияят на обществото и как глобалните събития променят живота на индивидите, като двете неща са перманентно обвързани/преплетени във взаимоотношение на принципа живей или умри. В тези времена се проявява нова духовна криза, естествено следствие от сериозността на проблемите, пред които се изправяме сега; интересното тук е, че кризата се преживява едновременно както от индивида, така и от глобалното общество, сякаш…“

Започнах да пиша тази първа чернова на концепцията за нашата изложба „Чистилище“ по този по-скоро описателен начин най-вече по навик, но осъзнах, че в този случай това е напълно излишно. Концепцията за чистилището по своята същност е лесно разбираема и от гледна точка на тази изложба метафората трябва да е поразително ясна/очевидна за онези, които знаят определението на думата purgatorium (чистилище) и разбира се, ако ние артистите сме си свършили работата добре. Заложено е изложбата, която представяме тук, да бъде силно интуитивно преживяване, за което е присъщо да даде на участника всичко, от което се нуждае, както за да разбере нейното значение и така и (поради това) тя да изпълни своята концептуална цел. Нищо повече не се иска.

Гордън Картър