- | Индустриална 11
Галерия (4)

В един таен и вече изчезнал говор – думата «мештра» означава майстор.

Изложбата е съкровен знак на почит на автора Атанас Гаджев към неговите предци.

Тръгвайки от един заобиколен със  загадка езиков, културен и социален феномен, авторът прави своите артистични интерпретации, провокирайки  въображението и мислите на зрителя.

Думите – символи БЛАГАЧ – ХЛЯБ; БОРАНСКА ЛАЗАРИЦА – ХУБАВО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА;

БРАМА – ВЕЧЕР; КУТАЛ – ВЕЛИКДЕН; МЕЩРА – МАЙСТОР са отправни точка за пластически и художествени търсения, които примиряват вечните опозиции:

тайно/явно; видимо/невидимо; задълбочено/повърхностно; традиционно/модерно.

Въпросите ... във време, когато се залъгваме, че разполагаме с неограничен достъп до всякаква информация, когато е прието да се дивим и учудваме все по-рядко, съществуват и съкровени дълбини, които остават недосегаеми за съвременния човек ....и към които заслужава да се връщаме...

„Работите на Атанас Гаджев ми действат като следи от археологията на неслучилото се, като доказателство, че творчеството и способността за духовни медитации са мост към транс-временни, транс-пространствени и транст-рационални реалности, на които за удобство сме дали името изкуство”

Филип Зидаров, арт критик

Мещерският говор  принадлежи към групата на тайните съсловни езици, но има своите отлики и особености, специфични само за района на с. Лещен. Забулен в тайна (каквото е и неговото естество), говорът излиза от употреба окончателно в средата на 20 век и днес споменът за него рискува да замре завинаги. Сред малцината изследователи на мещерския е майката на художника Зорка Гаджева (1935 – 2011), родена в село Лещен, чиито проучвания от края на 60-те на 20 в. са базирани на интервюта с последните живи автентични информатори и са своеобразен “водач” при настоящия проект.

  • Повече за автора: 

Атанас Гаджев, 1960. Завършил „Керамика” в НХА. Член на Съюза на българските художници и съосновател на сдружение „Лингва Франка”. Автор на редица интериорни, екстериорни и пространствени художествено-пластични решения. Работи предимно в областта на кавалетната и монументална керамична пластика, като същевременно експериментира с  различни възможности за печат върху глина и хартия,  графични и дигитални техники, способи за подглазурно рисуване и смесване на глинени с хартиени маси.  Представил над 25 самостоятелни изложби в страната и в чужбина, сред които „Кафка експрес”  в Гьоте институт - София, Братислава, Виена и Прага (2011 – 2012) и „Обекти от глина и хартия” в Мадрид (2013). Автор на  художествени акции в открита градска и природна среда.  Участник в десетки международни проекти и творчески резиденции:  Сите Ентернатионал дез`ар, Париж; Швандорф, Германия; Вогле, Словения; Ужице, Сърбия; Нитра, Словакия; Тайа (Токай), Унгария; Злакуса, Сърбия;  Ресен, Македония; Претория, ЮАР и др., както и в над 70 колективни изложби.