Изложбата представя двама сръбски художници от различни генерации, с различни творчески позиции.


Мария Джакович

(р. 1983) е завършила художествена академия в Требине и работи главно живопис и рисунка. Тя е типичен представител на един вид нова фигуративност, което означава като база неоекспресионизмът, а в работата й винаги присъства подтекст. Този подтекст е свързан със скрита или по-видима еротика, а също така и със скрития живот на предметите. Мария Джакович е работила няколко пъти в България и с български художници и една съпоставка с контекста на това, което става у нас, я определя като нещо различно, защото тя е видимо пристрастена към съдържателната страна на образа. Би могло да се каже, че в нейните изображения присъства силно автобиографичен елемент и история, която говори за връзката между личност и социална ситуация.


Перица Донков

(р. 1956 г.) е завършил факултета за изобразително изкуство в Белград при проф. Раденко Мишевич.Той е типичен прeдставител на нео-информела в живописта, като в последните години комбинира този свой личен стил с принципи на инсталацията. В случая той представя една живописно-графична инсталация, която говори главно с това, което се съдържа в скритите планове, т.е. принципът на сдържаност и енигматичност от информела преминава в подобен принцип с по-нови и актуални средства. Перица Донков е от тези сръбски художници, които са приобщени по някакъв начин към процесите в българското изкуство. В този смисъл той е универсален и ни поставя пред проблема за аналогиите в двете национални тенденции.

Изложбата на двамата сръбски художници отстоява принципите на контраста. Странното в случая е, че Мария Джакович, която е от най-младото поколение автори, се обръща към фигуративизма, а Перица Донков, представител на зрялото поколение художници, търси себе си в новите принципи. Кое е модерното и актуалното остава едни отворен въпрос, на който никой не може да отговори. Всъщност изложбата е ценна именно с това, че ни поставя пред проблема за бъдещето и за вижданията, които изповядват различните поколения днес.