- | София прес
Галерия (2)

„ArtNet“ е проект на катедра „Визуални изкуства“ на Софийския университет. Автор и ръководителна проекта е проф. д-р Лаура Димитрова.

Целта на проекта е да свърже художници-преподаватели, както и художници и изкуствоведи от различни държави, различни висши училища по изкуство, културни центрове, организации, арт галерии, като даде възможност на участниците в проекта за изява, за споделяне на виждания и опит.

По проекта вече бяха организирани изложби и семинари в България и чужбина с участието на преподавателите и докторантите от катедра „Визуални изкуства“ на СУ и чуждестранни участници от Сърбия и Полша.

Предстои представянето на още четири изложби съответно в Сърбия, Полша, България.

Една от тези изложби с название ArtNet се открива в пространството на галерия „София прес“ и представя творби на преподаватели от Факултета за изкуства на Интернационалния университет на град Нови Пазар, Сърбия. В изложбата участват: проф. д-р Фехим Хускович,   проф. д-р Трайче Блажевски,  проф. д-р Мехмед Слезович, проф. д-р Тони  Васич, проф. д-р Небойша Николич, проф. Гордан Николич, проф. Ясмина Пантелич, доц. Самир Фейзович, доц. Сенада Горчевич, доц. Татяна Перевалов, доц.  Наташа Димитриевич, ас. Радмила Матеевич, ас. Есад Яшаревич, преподавател Мерсия Джанкович Яшаревич, ас. Сумейла Бекович, ас. Асмир Хусович, ас. Мирза Жуплянин, ас. Ана Ристич, ас. Хайрудин Даждаревич, ас. докторант Азра Хамжагич.

Проектът ArtNet се реализира с финансовата подкрепа на фонд „Научни изследвания“ на СУ.

Изложбата в галерия „София прес“ се осъществява с любезното съдействие на СБХ и галерия „София прес“.