- | СБХ, Шипка 6, 2 A
Галерия (21)

Изложба на учениците от Национална гимназия за приложни изкуства – София

откриване: 17 май 2023, сряда, 18:00 часа

Ученици от всички специалности на Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ – Софияще представят най-добрите си творби, създадени през последните пет години под ръководството на техните преподаватели.

Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ в София е културна институция с история и утвърден авторитет сред училищата по изкуствата и висшите художествени институти в страната. Тя носи името на Свети Лука – основоположник на християнската живопис и покровител на изкуствата.

Основана през 1953 като малко занаятчийско училище в покрайнините на града, днес тя е със статут на Национална гимназия и от 2008 се помещава в сграда – архитектурен паметник на културата, строена през 1922–1929 по проект на арх. Михаил Пушкаров.

В училището учат

близо 500 ученици в осем специалности:

Художествена дърворезба, Художествена тъкан, Художествена обработка на метали, Детски играчки и сувенири, Рекламна графика, Силикатен дизайн, Пространствен дизайн и Моден дизайн. Освен всички общообразователни учебни предмети се изучават: рисуване, живопис, скулптура, история на изкуството, компютърна графика, пластична анатомия и перспектива. Преподавателите в училището са изявени български художници с богати творчески биографии. Много от бившите ученици са вече дългогодишни учители в гимназията.

В училището има активна изложбена и конкурсна дейност, ученици са лауреати на множество национални и международни награди. След награждаване в националните конкурси на Министерство на културата много от учениците в гимназията печелят едногодишни стипендии. Участват в проекти с партньорски организации подпомогнати от Национален фонд „Култура“ и Софийска община, музеи в София и страната.

НГПИ „Св. Лука“ е партньор и в четири международни проекта по програмаЕразъм+“, финансирана от Европейския съюз платформа за обмен на творчески идеи, иновативни образователни методи и добри практики.

От 2010. в училището функционира галерия „Св. Лука“,

в която се представят изложби на известни български художници, на преподаватели и изявени ученици от училището.


+++


Интервю с директора на гимназията, художничката Лилия Балева, можете да гледате

тук