- | СБХ, Шипка 6, 2 A
Галерия (54)

откриване: 4 април, четвъртък, 18:00 часа

Българските художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата, имат своя ежегоден форум, посрещан винаги с много голям интерес от публиката и медиите. Организирането ѝ стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България и допринася за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина, където имат своето признание.

В изложбата ще видим

политически редакционни карикатури, сатирични рисунки, графични и живописни произведения в жанра на карикатурата.

Участниците в изложбата се избират от селекционно жури.

Награди

  • Награда на Съюза на българските художници – Димитър Атанасов
  • Награда на секция „Карикатура“ – Константин Атанасов и Цветан Павлов
  • Награда на Столична община на името на Доньо Донев – Майя Чолакова
  • Награда на Българския червен кръст – Любомир Михайлов; Поощрение на БЧК  –  Веселин Зидаров
  • Награда на Дома на хумора и сатирата, Габрово – Анри Кулев
  • Награда „Хриле и копита”, учредена от инж. Борислав Константинов и Любо Николов за карикатура на тема „Природа, лов и риболов” - Анатолий Станкулов
  • Награда на клуб „Жарава“, Община Кубрат и Националния конкурс за хумор и сатира в Кубрат – Силвия Ганчева
  • Награда „Райко Алексиев“ – Валентин Георгиев


+++

Селекционно жури

+++

 

Жури за наградите

          

+++

фотограф (откриване): Виолета Апостолова – Лети

фотограф (интериори и творби): Елена Спасова