- | СБХ, Шипка 6
Галерия (4)

Национална изложба „Карикатура” е традиционно събитие – ежегоден преглед на най-високите постижения на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата. Организира се от секция „Карикатура” към Съюза на българските художници.

Изложбата си поставя за цел да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България и да допринася за популяризиране творчеството на българските карикатуристи.

Експозицията е събрала последните творби на български карикатуристи, познати ни от периодичния печат. Темите както винаги са разнообразни, вдъхновени от ежедневието, политиката, проблемите на съвременния човек. Политическата сатира и шаржовете на популярни личности представляват една значителна част от показаните произведения. Участват около 50 автора.

По време на откриването, на официална церемония, бяха връчени следните награди:

  • ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА СБХ (сатирична пластика от Исшхан Нигохосян) - СТЕФАН ДЕСПОДОВ
  • НАГРАДА  НА  СЕКЦИЯ „КАРИКАТУРА” (сатирична пластика от Слави Петрински) - ВЕЛИН АНДРЕЕВ
  • НАГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА на името на ДОНЮ ДОНЕВ - ИРИЕН ТРЕНДАФИЛОВ
  • НАГРАДА НА ДОМА НА ХУМОРА И САТИРАТА – ГАБРОВО - ЙОВЧО САВОВ
  • НАГРАДА ЗА ЕРОТИЧНА КАРИКАТУРА, ВРЪЧВАНА ОТ ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ - ЦВЕТАН ПАВЛОВ
  • НАГРАДА „ХРИЛЕ И КОПИТА“ - ИВАН КУТУЗОВ

По традиция това се случи на 1 април – Денят на шегата.

В изложбата участват: АЛЛА & ЧАВДАР ГЕОРГИЕВИ, АНРИ РУЛЕВ, АСЕН КОСТАКИЕВ, БОРИСЛАВ ЗЛАТАНОВ, ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ – ВАЛЕКС, ВАЛЕРИ ЛЮТОВ, ВЕЛИН АНДРЕЕВ, ГАЛИНА ПАВЛОВА, ГЕНЧО СИМЕОНОВ, ГЕОРГИ ВЕДРОДЕНСКИ - МОРТУС, ГЕОРГИ КАРАЛИЕВ, ГЕОРГИ ПАНОВ, ДЕЯН МИХАЙЛОВ, ДИЛЯНА НИКОЛОВА, ДИМИТЪР АТАНАСОВ, ЖЕЙНО  ЖЕЙНОВ, ЖЕЛЮ  ЖЕЛЕВ, ЖИВКО ТАБАКОВ, ИВАН ТОДОРОВ, ИРИЕН ТРЕНДАФИЛОВ, ЙОВЧО ТЕРЗИЕВ, ЙОВЧО САВОВ, КАЛИН НИКОЛОВ, КИРИЛ БОЖКИЛОВ, КРАСИМИР КОСТОВ, КОНСТАНТИН АНАСТАСОВ, ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ, МАЙА ЧОЛАКОВА, МАРГАРИТА ЯНЧЕВА, МИЛКО ДИКОВ, МИРОСЛАВ БОЖКОВ, НЕДИ ГУГУЧКОВА, НИКОЛАЙ БЕБЕНЕВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ – КАЙО, ПЕНЧО КУНЧЕВ, РАДОСЛАВ МАРИНОВ, СВЕТЛА ХРИСТОВА, СИЛВИЯ ГАНЧЕВА, ТЕОДОРА НАНОВА, ТРАЙКО ПОПОВ, ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ, ЦВЕТАН ПАВЛОВ, ЦОЧО ПЕЕВ, ЧАВДАР НИКОЛОВ, ХРИСТО НЕДЯЛКОВ - ХРИ