- | СБХ, Шипка 6

Национална изложба „Карикатура”

На 1 февруари 2011 година комисия в състав: Йовчо Савов, Чавдар Николов, Георги Чалъков, Чавдар Георгиев и Любомир Михайлов и Ивана Пасева - представител на дирекция „Култура” на Столична община присъди следните награди:

НАГРАДА НА СБХ – Ириен Трендафилов

НАГРАДА НА СЕКЦИЯ „КАРИКАТУРА” – Ивайло Цветков

НАГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА на името на ДОНЮ ДОНЕВ - Йовчо Савов

НАГРАДА ОТ ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ ЗА ЕРОТИЧНА КАРИКАТУРА – Велин Андреев

НАГРАДА НА ДОМА НА ХУМОРА И САТИРАТА В ГАБРОВО – Христо Комарницки

НАГРАДА НА В. „КЛАСА” - Иван Веселинов

НАГРАДА НА В. „ДУМА” - Стефан Десподов

НАГРАДА НА СП. „АНТИ” - Чавдар Николов