- | СБХ, Шипка 6
Галерия (14)

ОХИ "Земята и хората"

Откриване: 12 ноември, 18 часа

Тази изложба изпълнява част от намерението на Съюза на българските художници да погледне към 120-годишната история на художествения живот у нас, и по-специално 70-те години на ХХ век – период, непознат за по-младите поколения, а днес позабравен и от действащите тогава генерации. Наименованието й е „Едно десетилетие” и прегледът на изкуството в този период се ограничава между 1972 и 1982 година. Изборът ни се спря на Обща художествена изложба (ОХИ) „Земята и хората” в град Толбухин (сега Добрич) през 1982 г., отчасти допълнена с творби от изданията през 1972 и 1977. ОХИ „Земята и хората” отразява съществени процеси в изкуството и бе може би най-важната художествена проява за близкото минало. Тя осветява един процес на промяна в мисленето, а за избрания отрязък от време означава и навлизане на нови поколения на художествената сцена. Свободното, неизкушено от политически идеологеми мислене съжителства с конформизма, често му се противопоставя, а понякога двете крайности общуват помежду си. Тази противоречивост, надяваме се, проличава от показаните творби и изяснява много от драмите на времето.

Днес една обективна оценка би се подкрепила от много от избраните творби. Става дума за живопис, графика, рисунка и скулптура, каквито са видовите характеристики на повечето ОХИ от епохата. Стремежът е да се възстанови видът на изложбата такъв, какъвто е бил, без да се проявява субективност при селекцията от днешна позиция. Това личи както от показаните 552 оригинални творби и репродукции, така и от текстовата й част. Оценъчната стойност днес зависи от динамично променилата се публика и рефлексии, като историята се вижда само през очите на изкуството. А може би това е истинската история? Не става дума и за хронология, така както тя се разбира от позицията, която избираме. Всъщност говорим за обективност, доколкото това е възможно. В най-голямата степен на възможностите ни.

Събитието отбелязва и 50-годишнината от основаването на художествената галерия в Добрич, а представените творби са от фонда на галерията и една малка част – собственост на СГХГ.         

Изложбата се реализира с финансовата подкрепа и партньорството на GLOBUL, Министерството на културата, Община Добрич, Художествена галерия – Добрич, Софийска градска художествена галерия и Информационна агенция „София прес”.