Сливен  / сградата, в която се помещава Представителство на СБХ – СливенМежду 1993 и 1995, след период на драстични промени в икономическата и културна политика на държавата, в Дружеството на художниците – Сливен се оформя група от личности, изискващи по-висок професионализъм и легитимност от творческата общност на града. В края на 1990-те Съюзът на Българските Художници създава структурата „представителства по места“ като по този начин дава възможност на много групи от художници по градове, в това число и на сливенската, да преструктурират организацията си. Така през април 2000 живописецът Йордан Парушев, подкрепен от повечето колеги в града, създава Представителството на СБХ в Сливен. На първото общо събрание Парушев е избран за пръв председател на новата структура.

Още през март 2001 сливенското представителство организира първата си репрезентативна изложба в залите на „Шипка“ 6, създавайки ежегодна традиция за години напред. Оформят се връзки и партньорства с представителствата в Бургас, Ямбол, Стара Загора. Сливенското представителство на СБХ дава възможност на художниците да покажат творбите си и зад граница: Норвегия, Германия, Гърция, др. Председатели на представителство през последните 20 години са били Йордан Парушев, Петър Кайраков, Красимир Добрев, Александър Дойчинов. Към днешна дата членове на СБХ – Сливен са 35-ма творци, от които трима асоциирани. За жалост през последните години изгубихме хора като Йордан Парушев, бай Митко Кавръков, Георги Янакиев, Борис Дамянов, Светослав Милев и Евгени Вълев – Омбрето.

Управителният съвет на представителството има един председател и двама заместници, като мандатите, статута и правилника са пряко свързани с тези на Съюза на българските художници. В момента председател е Илиян Урумов - живописец и приложник, негови заместници са Маргарита Дончева – плакатист и Иванина Тодорова – живописец и иконописец. Седалище и експозиционно пространство на представителството е създадената в края на 80-те години на XX век галерия „Май“. Пространството на галерията ни се предоставя безвъзмездно от Община Сливен, помещава се в сградата на общината и е комуникативно, светло и технически много добре организирано място. В момента СБХ – Сливен разширява контактите си в по-широк периметър, като създава колегиални взаимоотношения с Казанлък, Габрово, Севлиево, Поморие.

Представителството ни (с подкрепата на централата на СБХ) е инициатор и основен организатор на Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен, която през октомври 2023 ще има своето пето издание. Патрон на изложбата е Община Сливен, а съорганизатори са местните институции: ХГ „Димитър Добрович“, Дружество на художниците и НХГ „Димитър Добрович“. От 2020 насам към сериозния финансов фонд на Националната изложба имаме и две нови награди – спонсорска и на СБХ, които са допълнителен стимул за българските художници.  Имаме сериозни и осъществими идеи за обогатяването на художествения живот в града под Сините камъни, за повече инициативи извън региона и участия в чужбина. Можем само да сме доволни от факта, че политиката ни на разгръщане съвпада с модерната линия на СБХ в лицето на настоящото му ръководство.

+++

За представянето на каталога вижте

тук
Сливен  / откриване на изложба в залите на представителството на СБХ – Сливен

 

Членове

Настоящи и асоциирани членове

 1. Адриан АВРАМОВ
 2. Александър ДОЙЧИНОВ
 3. Атанас БЕЛОВ
 4. Атанас ПАРУШЕВ
 5. Благовеста ЖЕЛЯЗКОВА
 6. Борислава ЗАХАРИЕВА
 7. Бурхан КАПСЪЗОВ
 8. Велин ДИНЕВ
 9. Веселин ДАМЯНОВ – ВЕС
 10. Галина ДРАГНЕВА
 11. Галина ЯНКОВА
 12. Данелина КОСЕВА
 13. Димитрина ДОЙЧИНОВА
 14. Димитриус ПАПАДАКИС
 15. Ефросина ЕСТОВА-ДИНЕВА
 16. Иванина ТОДОРОВА – зам. председател на УС
 17. Ивелин ШИРОВ
 18. Илиян УРУМОВ – председател на УС
 19. Красимир ДОБРЕВ
 20. Красимир КАРАБАДЖАКОВ – асоцииран член
 21. Кунчо КУНЕВ
 22. Маргарита ДОНЧЕВА – зам. председател на УС
 23. Мариана НЯГОЛОВА
 24. Мариета ПЕТРОВА
 25. Мартин МАРИНОВ
 26. Мирела ДЕНЕВА – асоцииран член
 27. Паолина ГАНЧЕВА
 28. Пенка КУШКИЕВА
 29. Петър КАЙРАКОВ
 30. Радка СТОЕВА
 31. Румен СПАСОВ
 32. Светлин БАЛЕЗДРОВ
 33. Стефко КЪНЕВ – асоцииран член
 34. Цветан ЦВЕТКОВ
 35. Силви БАСЕВА
 36. Руси НЕДЯЛКОВ


*Забележка: Данните са променени или допълнени спрямо списъците в съюза и наличната документация в Сливен.


+++


През изминалото десeтилетие изпратихме

 1. Евгени ВЪЛЕВ
 2. Борис ДАМЯНОВ
 3. Димитър КАВРЪКОВ
 4. Йордан ПАРУШЕВ
 5. Тодор ТЕРЗИЕВ
 6. Светослав МИЛЕВ