Галерия (4)

17 ноември – 1 декември 2022
СБХ – зала „Райко Алексиев“

Николай Тодоров е от онези творци, които предпочитат тишината на синтезирания изказ пред екстатичното полихромие и повествователната бъбривост. За него изкуството е убежище, мисия, както и начин за себепознаване. Изборът на лаконичното заглавие на експозицията – „Тишина“, е естествен резултат от артистичните търсения на Николай Тодоров. Тишината за него е извор на концентрация, повод за вглъбяване и възможност за уединение.

В експозицията в зала „Райко Алексиев“ художникът показва посоката на своето развитие, в което повратна точка е търсенето на универсалните архетипи. В едрите като мащаб платна той транскрибира същността на древността на езика на модерната епоха. Корените на човешката цивилизация се утвърждават като визуален код, който творецът съумява „да опредмети“ по свой начин. Разнообразни по размер, но мащабни като звучене, платната на Николай Тодоров се отличават с подчертана стабилност. Възпитаник на специалност „Стенопис“, в подхода си към форма и пространство Тодоров търси синтетично звучене, изявена пластика, мощ и устойчивост. Контурите на монументалното се разчитат и в същността и дълбочината на вложеното послание. Цялостното въздействие на пространството, пропито от спокойствие и стабилност, прави възможно тази изложба да се разглежда като опозиция на преходността. Картините на Тодоров се отличават с балансирани композиции, в които се открива богат набор от прости, монолитни форми, модификации от протописмености и символни структури. Изключително умело художникът използва ролята на цвета в комуникацията със зрителя. Колоритът е смислово натоварен и подпомага вложената в тях семантика. Цветовите съчетания са приоритетно балансирани, а някои от тях – подчертано монохромни, дори аскетични. Художникът акцентира на минималистичен подбор на цветовата гама и чрез лаконизма на колорита подчертава фактура, текстура и пластика. 

Николай Тодоров / Тайнство (Първични знаци III)
Николай Тодоров разкрива своето послание пред зрителя, като подбира визуален подход, ориентиран към среща на минало и настояще. Платната му съвместяват богатството на историята с лаконизма на нашето време. В картините няма разказ, нито ненужен детайл. Те са своеобразни художествени реалности с универсално звучене, в които приоритет имат фактурата, материята, смисълът, свободата. Николай Тодоров дава възможност на зрителя да усети и използва тишината като ключ за възприемане на експозицията. Образи, камъни, руни всичко се преплита така, че всеки може да го дешифрира и да реконструира посланията на художника за себе си.


Даниела Чулова-Маркова

 

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 05 / 2022, 56 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:


+++


Повече за изложбата можете да прочетете в публикацията ни в категория ИЗЛОЖБИ тук:

Смислови групи: