прес СБХ
Галерия (7)

Албена Петкова / Малко преди полунощ

1 – 15 октомври 2020
Изложбена зала „Райко Алексиев“ – СБХ

„В началото III" е трето издание на изложбата, която е представителна част от инициативата на г-н Тодор Стайков за подпомагане реализацията на млади художници до 35 години, завършили специалности “Живопис“ и „Скулптура“ в Националната художествена академия.

Проектът си поставя високата цел да стимулира творчески процеси, да активира и остойности най-качествените, креативни и иновативни търсения на младите в живописта и скулптурата.
Изложбите от проекта „В началото“ още от първия проект присъстват в програмата на СБХ, като заемат най-представителните пространства в галериите на „Шипка“ 6 и „Райко Алексиев“. Това е изключителна възможност за младите още на старта на своя творчески живот да погледнат амбициозно и отговорно, да изграждат професионален критерий по най-високи стандарти.
Журито в състав Тодор Стайков, проф. Валентин Старчев, проф. Десислава Минчева, проф. Емил Попов, Иван Русев, Любен Генов, проф. Станислав Памукчиев селектира творби, за да бъдат обединени в едно изложбено пространство, които изразяват широк диапазон от възгледи за изкуството – от крайно консервативни до крайно съвременни.

В тазгодишната изложба участват 43-ма автори: Албена Петкова, Александрина Дакова, Ана Костова, Анатоли Йончев, Ангеларий Димитров, Борислава Василева, Ванеса Боева, Ванеса Велизарова, Венцислав Шишков, Вержиния Михайлова, Габриела Тончева, Георги Атанасов, Гергана Табакова, Делиана Стоянова, Гергана Павловска, Димитър Бочуков, Дина Стоев, Димитър Генчев, Драго Дочев, Елена Аначкова, Елена Велкова, Елена Гуглева, Ива Маркова, Ивана Петрова, Иван Петков, Калина Мавродиева, Катерина Маринова, Лора Тонева, Марк Бойчев, Мартиан Табаков, Мартин Трифонов, Никола Цветанов, Пеца Петров, Светлин Демирев, Светослава Атанасова, Северина Даниелова, Силвия Богоева, Симеон Симеонов, Стефан Коцев, Траяна Панайотова, Христина Дренска – Тита, Шабан Хюсмен, Явор Костадинов.
С меценатските си дейности в изобразителното изкуство г-н Тодор Стайков създава мотивация за работа у навлизащите в професионалния си път художници, подпомага формирането на креативна сила и развитието на трайни процеси в културата.

Смислови групи: