Галерия (3)

Изложбата дискутира мястото на музея като институция в една много динамична среда. Ако доскоро дигитализирането на изложби и колекции, онлайн достъпът до тях и виртуалните турове бяха съпътстващи музейни дейности, то в променящите се условия днес те се превръщат в основни. Участниците Боряна Пандова, Георги Георгиев – Jorrras, арх. Даяна Николова, Леда Старчева, арх. Полина Кьосева и Стела Василева задават въпроси и търсят отговори: какво е бъдещето на музейната институция, каква е нейната реална/дигитална среда, какви са очакванията на публиката.

Изложбата включва пространствени визуализации, свързани със сградата на Софийския арсенал, нейната история и трансформация в зона за контакти. Тази тематизация на пространството се извършва с помощта на една музейно активна публика.

Чрез арт инсталации шестимата визуални артисти интерпретират и коментират пространството на музея

като повод и средство за създаването на изложба, влияещо върху начина на експониране, но и възприемане, където посетителят е не само зрител, а и активен участник.

Смислови групи: