Ирина Дакова
Галерия (5)

Наблюденията върху съвременните архетипи, които се завръщат към своята „архаичност“ и близост до тези на традиционните общества, са ключови за мотивите на кураторите по отношение на темата. Съвременният човек все повече се затруднява да определя гранични състояния, в които

ДУХовното може да бъде поливалентно в своите мимикрии

и да се реализира в широк диапазон от проявления, а не само добро и зло. Откриваме категоричност в избора на антропоморфното начало, дълбока свързаност с чисто човешкия импулс за ЗЛОдеяние и неговата пагубност поради заплаха от нов вид – човек срещу човека.

Изложбата не си поставя различна цел от „Гонене на зли духове“, но резултатът от нея може да изведе определени изводи по отношение на съвременната художествена сцена днес и да предположи по-дълбоки и предумишлени намерения. Количеството автори (около 70 имена) и броят на представените творби са наистина амбициозни по отношение на репрезентативност и видимост на различни поколения и категории артисти. Участниците се представят с различни медии – живопис, фотография, скулптура, инсталации, видео и т.н., които образуват амалгама от визуални похвати в стремеж за по-голяма изразителност. Това обезкървяване на традиционните изобразителни средства проличава в лаконичните, на места напълно отсъстващи разкази. Има иронично намигване, шега, закачка, които преминават в дълбоко отчаяние и отвращение от нещо случило се, нещо, което крещи в настоящето и безнадеждно разкъсва на парчета бъдещето. Сюжетите са весели, надскочили предразсъдъка на деня, и мрачни, забили копие в раната на битието. В тези крайности кураторите успяват да прокарат нишката на индивидуалния разказ и да очертаят релефа на глобалната картина, която е станала доста монохромна, изчистена и мрачна. В тази атмосфера бутилката с ДУХ е отворена и розов дим изпълва атмосферата на галерията.

Миглена Александрова / Набор от магически предмети за прогонване на зли духове IИзложбата събира различни автори – професор, татуист, студент, утвърдени имена и непознати досега. Различни, но говорещи един език, с повишен тон и остри думи, те рисуват манифести и издигат лозунги под тежестта на все по-задушаващата атмосфера на политически и социални метаморфози. Усеща се заряд от натрупана енергия, която започва да придобива конкретен образ. Това е образът на критичния индивид, тихо и съвестно проследил всяко социално движение, отразявайки като точен сеизмограф неговото отклонение. Натрупано във времето, това отклонение рисува устремена чупеща права към тъмната бездна, неизвестното утре, непонятното днес. С безмълвно трептене сеизмографът улавя общественото проявление на процеси и събития в една болезнено деформирана кардиограма на съвременния свят. Представен е не само набор от образи, но и сбор от социални релации, ефимерен социален обмен на значения.

Процесът „Гонене на зли духове“ изисква определена ВЕЩина, а тези, които я притежават, са заклеймени като ВЕЩици и ВЕЩери по силата на общественото мнение. Както казва изкуствоведът Джед Пърл в книгата си с есета „Магьосници и шарлатани“ (Jed Perl – Magicians and Charlatans): „Изкуството не е точно огледало на обществото, а е самата същност на тъканта на общността.“ Духовната дисекция изисква не само познаване на тази същност, на организма и неговото функциониране, тя поставя твореца в ролята на вещер, прорицател, зъл дух за обществото. Практикуван масово, ритуалът „Гонене на зли духове“ често прогонва избраните за тази мисия и ни оставя сред невежите и тяхната духовна доброта.

Никой и ничий дух не е споменат или назован. Оставаме на всекиго най-трудната част – да го открие и да се открие.

Ирина Дакова, куратор на изложбата

+++

Участници

Анжела Минкова, Антон Терзиев, Антон Цанев, Бистра Льошевалие, Бойко Йорданов, Божидар Бончев, Борис Праматаров, Борис Клeментиев, Боряна Пандова, Бранко Николов, Виргиния Захариева, Владимир Иванов, Владо Руменов, Галина Докова, Георги Георгиев – Жорррас, Георги Ружев, Горан Тричкоски, Дамяна Велкова, Десислава Христова, Деян Янев, Димитър Яранов, Динко Стоев, Добромир Иван, Донка Павлова, Емил Атанасов, Еслица Попова, Зоран Мише, Ива Яранова, Ивайло Стоянов, Иглена Русева, Илиян Лалев, Йордан Панков (J Pank), Калин Антонов, Калоян Илиев – Кокимото, Красимир Добрев, Любен Фързулев, Марианжела Анастасова, Мариета Ценова, Мартиан Табаков, Матиас Рот, Методи Попов, Миглена Александрова, Михаела Пъдева, Момчил Генов, Момчил Георгиев, Моника Попова, Моника Роменска, Ния Пушкарова, Нели Гаврилова, Николай Маринов, Пенка Минчева, Петер Цанев, Радослав Мъглов, Ралица Игнатова, Росен Тошев, Сашо Стоицов, Свилен Стефанов, Соня Станкова, Спартак Дерменджиев, Стефан Петрунов, Тина Хамзе, Тита Димова, Филип Попов, Чавдар Гюзелев, Юлияна Текова, Янко Велков – Янец.

Смислови групи: