Наташа Ноева
Галерия (12)

9 юни – 25 юли 2023
СБХ – Шипка 6, зала 1А

На 9 юни на „Шипка“ 6 се откри изложбата „Монументално – кавалетно“. Поводът е 45 години от основаването на секция „Монументални изкуства“ в Съюза на българските художници, чието начало е поставено през 1978 година, когато 48 художници, работещи в техниките стенопис, витраж и мозайка, основават секция „Декоративно-монументални изкуства и художествен синтез“.

Авторският списък в настоящата експозиция е значителен. След селекция са представени 65 автори от 119 членуващи в нея, с реализирани творби в частни и обществени сгради в страната. Визуализирани чрез фотоси в табла са една част от монументалните проекти – стенопис, витраж, мозайка, сграфито.
Експонирани са също така и кавалетни произведения в областта на живописта, скулптурата, рисунката.

В изложбата, подготвяна повече от половин година, е обърнато внимание най-много на техниките и на тази база е изградена цялата експозиция, сподели дългогодишният секретар на секцията Венера Константинова, допълвайки: „Това е една панорама на съвременното българско монументално изкуство.“ Забелязва се и стремежът, заложен в селектирането и подбора на творбите –

да има различни гледни точки в чисто стилово и пластично отношение,

например стенописи, които следват средновековния или възрожденския канон при изобразяването, или такива, които чисто пластично принадлежат на XX век. При аранжирането на експозицията в центъра на залата Венера Константинова поставя табла, в които са застъпени трите основни техники в монументалното изкуство – стенопис, витраж и мозайка. Това са стенописите „Хигия“ в Александровска болница на Олег Гочев, а от двете му страни са разположени стенописи от църквата „Преображение Господне“ в София на Елеонора Караиванска и Вера Върбанова и от църквата „Св. Мина“ в с. Каленовци на Елеонора Караиванска и Галин Паскалев. До тях са творбите на двамата доайени на секцията, посветили целия си творчески път на мозайката – Илия Илиев и Йордан Марков. Макар и вече на 92-годишна възраст, те продължават да се изявяват в секционните изложби. Изкуството на витража е представено със стъклописи на Юрий Василев в Икономическия университет във Варна и частни домове.

от изложбата

Без претенции за покриване в цялост на тези четири десетилетия и половина, изложбата показва активната дейност на художниците от секцията.

Могат да се видят произведения от началото на 1970-те досега

(мозайка на Йордан Марков, хотел „Плевен“, 1973; стенопис на Людмила Дамянова и Цветана Тошева, училище „Св. св. Кирил и Методий“, София, 1981; Станимир Божилов, графити стенопис в жилищна сграда). Впечатляват мозайките на Николай Панайотов в културния дом на Севлиево от 1988, както и мозайка на Олег Гочев в поликлиниката в град Левски, мозайките в телевизионната кула на Копитото от 1990 на Страхил Ненов; на Десислава Денева в училищна сграда в София, подови мозайки – на Никола Енев в църквата „Св. Пантелеймон“, Бояна, София, на Ружко Челебиев в сградата на областната управа в Смолян и др.

В областта на витража трябва да се отбележат имената на Андрей Янев, Неда Василева, Силвия Цочева, Венера Константинова; на стъклото – на Иван Ламбров, Никола Енев, Хари Арабян. В сферата на стенописите в църкви и манастири са показани големи ансамбли на Ева Димитрова и Венелин Фотев, на Владимир Аврамов и екип, на Андрей Янев, Сашо Рангелов, Венера Константинова, Дарина Янева, Васил Вълев, Бисера Вълева и др.

Йорданка Илиева / Нестинарско                                     Сашо Рангелов / Резонанс

Както насочва и самото название на изложбата, освен творби на монументалното изкуство в тази експозиция са представени и кавалетни произведения на художниците монументалисти. От 25 години в секцията е приета линията да се представят художници, които работят и в живописта и скулптурата, организират се и тематични изложби. С кавалетни творби са представени художници, известни ни от техни самостоятелни изяви в скулптурата – Хари Арабян, Никола Енев, Румяна Русинова, Цвятко Сиромашки, в живописта – Кирил Божков, Вълчан Петров, Иван Б. Иванов, Симеон Тодев, Владимир Запрянов, Кирил Божков, Тома Върбанов, Мариела Маламат, Силвия Басева, Екатерина Петкова, със свободни работи в областта на мозайката се представят Илия Илиев и Йорданка Илиева, а в керамиката – Флореза Иванова, с икони – Лилия Павлова.

Никола Енев / Да посрещнеш вятъра            Хари Арабян / Спомен за една катедрала

В изложбата могат да се видят и проследят някои от водещите тенденции в тематично и жанрово отношение, да се види мащабността и обществената значимост на монументалното изкуство – като оформящо екстериорни и интериорни публични пространства или като артистичен акцент в частни домове.

Дава възможност да се направят изводи за поръчителството, изпълнението на задачата според главния инвеститор преди и след промените в България, повдига редица въпроси и проблеми, свързани със състоянието и съдбата на монументалните творби в преустройваните обществени сгради и тяхното опазване.
„Монументално – кавалетно“ ни прави свидетели, макар и чрез снимки, табла или телеграфно описание на работата на художниците монументалисти. Рядко се показват изложби от този тип и като че ли мястото е малко, изложбеният салон не стигна, за да обхване изкуство от този мащаб. Остава да се осъществи и желанието на организаторите да се издаде албум.

Наташа Ноева

+++
Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на НФ „Култура“

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04/ 2023, с. 14
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: