Сава Христов
Галерия (2)

2 февруари – 5 март 2022
галерия „Видима“, Габрово

Известният русенски художник Николай Бузов се завръща с втора самостоятелна изложба в галерия „Видима“ 20 години след първото си гостуване в Севлиево. Датата 02.02.2022 е избрана не само като заигравка с цифрите, тя има отношение към цялостния смисъл на изложбата и нейното заглавие. Още от древните времена на първите цивилизации човешкият ум се опитва да обясни произхода на всичко, което ни заобикаля, създавайки сложни системи от символи, знаци и връзки, за да узакони и подчини природните феномени. Една от най-смелите авантюри в това отношение е стремежът да се опитоми най-имагинерното понятие – времето. Във всеки един момент на настоящето да отправим поглед към миналото и с точност да измерим изминатия път и да оценим себе си. Симетрията и равенството в изписването на тази дата напълно подхожда и на изкуството на Николай Бузов, което по своята природа е сякаш

изкуство на космоса, на съзиданието и на тайното познание.

Двоичността е закодирана и в прехода, в процеса на развитие, в двата полюса на начало и край, свързани посредством тънката нишка на еволюцията. Такова преминаване се наблюдава и в изкуството на Николай Бузов, както още през 2002 Ирина Колбасова отбелязва при откриването на първата му изложба. Тя споделя, че в неговите картини „по един изчистен и уважителен начин се наблюдава приемственост от класическите живописни традиции, едно продължение на класическото изкуство, което естествено и елегантно преминава към абстрактното и модерното“.

В съвременните произведения на художника този процес все още не е завършил и въпреки че творбите му са много по-изчистени, олекотени и структурирани, все още се откриват свързващите елементи, които служат за доказателство, че пред нас застава същият автор, но все пак различен. „Във всяка една картина има паралел и граница между реалност и абстрактно. Във всяка картина има пространство, светлина, движение и взаимодействие на форми и елементи, има собствен сюжет, който се развива и се стреми към вътрешна хармония и естетика“, казва още Ирина Колбасова по време на откриването преди 20 години. Художникът споделя:

„В изложбата „Космогония“ насочвам погледа си на художник нагоре, но едновременно с това и навътре в собственото ми въображение.

Правя това, за да открия в космическата геометрия онзи момент, когато формата се ражда от хаоса и започва да твори пространство, време и всичко останало. В картините си противопоставям различни живописни структури, манипулирам и създавам в платната една съвсем различна реалност. „Реалност“, в която съжителстват древни мистични символи, фантастични гледки и необозрими простори. По този начин се връщам към началото и отивам към безкрая.“ Николай Бузов е известен със своите абстрактни „пейзажи“, в които преобладават геометрични фигури, пребиваващи в едно неконкретно пространство със свои собствени закони на физиката и взаимодействие между елементите. Той е

авторът, който разбива клишето, че абстрактната живопис е хаотична, нелогична и безформена.

Картините му предлагат на зрителя възможността да се потопи в свят на хармония, симетрия, баланс, един свят, който е структуриран по логиката на тайна математическа формула за превръщане на хаоса в порядък.

Изложбата представя около 30 платна от няколко цикъла, които авторът развива през последните години и към които периодично се завръща. Част от картините не са показвани пред публика и са подготвени специално за изложбата.


+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, брой 01 / 2022, 31 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук

Смислови групи: