Галерия (9)

4 – 28 март 2022
галерия Little Bird Place

24 февруари – 24 юни 2022
НГ – Къща музей „Вера Недкова“, София

В артистичния свят на Калия Калъчева връзката с природата и околния свят е изключителна симбиоза между фантазия и многопластово съдържание на израз и форма. Отвъд осезаемата и експресивна образност на мистични пространства и бляскави силуети, тя се обръща към скритите слоеве на природата и фантастичните и витални корени на своя вътрешен свят, от който се раждат нейните пейзажи.

Вдъхновена от тематичния профил на галерия Little Bird Place, авторката логично насочва вниманието си към екологията и натурата. В текст от съпътстващия изложбата каталог Калия Калъчева разказва за идеята: „Био“ означава живот и жизнени процеси, природа, нещо естествено, органично… Център на кръга е темата за пейзажа, затворен от безкрайна линия.“ Така логично възниква името на изложбата „Био център“. Фокусът е един от най-популярните жанрове в изкуството – пейзажът, любима тема на Калия Калъчева, която винаги се е интересувала от биологичния свят и света, в който живеем.

За градския човек

близостта с природата и средата, която обитава,

е от съществено значение. Незадоволителното общуване и все по-голямото присъствие на бетонни конструкции и сгради притискат и скъсяват естествената връзка на хорaата с живата природа. „Пейзажът и тук, и сега е животът, а той е и индустриален, смесено е, всичко това е нашата природа“, споделя художничката. От там и непрекъснатата линия на пейзажа в нейното творчество.

Калия Калъчева / НощВ живописта на Калия Калъчева не откриваме налагане на модерните за времето шаблони и изкуствени, лишени от контекст и съдържание модели. Напротив, тя търси и развива свой собствен пластичен език и разпознаваем почерк. За цялостното внушение на нейните пейзажи допринася и различният ракурс и поглед, който авторката поднася с пластическа лекота. Разнообразните геометризирани плоскости и диагонали в картините ѝ блестят в неонови, златни и сребърни отблясъци, които засилват съвременното концептуално звучене. Заедно с монументалните формати при нея са налице и по-камерни търсения. За Калия Калъчева интерпретацията, наслагването и модулирането на обемите води до анализиране и преосмисляне на функцията и значението на съвременните материали, с които изгражда формата и овладява пластичното пространство. Различният подход при колоритното решение и съпоставяне на фактурните смесвания и разнообразието от елементи е съзнателно търсене и изграждане на цялостната визия на композицията.

В края на февруари Калия Калъчева прие предизвикателството да участва в изложбата „Пейзажи. Вера Недкова – Калия Калъчева“ в Къща музей „Вера Недкова“ и да изложи платната си редом до картините на Вера Недкова в изложбеното пространство на нейния дом. Музеят е филиал на Националната галерия и стартира програмата „В дома на Вера Недкова“ през 2019 с цел да популяризира мястото и творчеството на Вера Недкова (1906 – 1996), както и да даде сцена на съвременни български художници.

В изложбата „Пейзажи. Вера Недкова – Калия Калъчева“ са показани пейзажи на Вера Недкова от колекцията на Националната галерия, създадени през 1960-те и 1970-те години, и съвременни пейзажи на Калия Калъчева.

В творчеството на Вера Недкова от този период се долавят познатите от по-ранни нейни картини жизненост и цветност, но с ново усещане за плътност и наситеност. Емоционалното въздействие и внушение на пейзажите от Сибиу, Малта, Родопите, Созопол се отличават със сила и мощ на конструкцията, пластическо изграждане на формите и не на последно място – с експресивност на колорита.

Вера Недкова / ПейзажВ дома на художничката, изпълнен със спомени и свидетелства за нейното интелектуално и творческо присъствие, все още се усеща духът на времето, в което е живяла. Интересно е съпоставянето на нейните пейзажи с тези на младата авторка Калия Калъчева. Любопитното при двете е разгръщането на композицията, степенуването на различните планове и подборът и въздействието на колорита. В картините на Вера Недкова онази яркост на цвета, която тя открива при първия си досег с българска среда, е много по-наситена и жива. От 1963 постепенно тя е извадена от принудителната изолация, в която е била поставена, и вече свободно участва в художествения живот на страната. Емоционалното внушение на творбите ѝ от този период е към една по-голяма експресия и свобода на изразяване.

В картините на Калия Калъчева колоритът е подчинен на цялостното отношение и въздействие на обемите и формите. При нея динамичната връзка и ролята на цвета и материала е обусловена от интензивната структура и силата на внушението. Платната ѝ са

синтез от абстрактна образност и изчистени и ясни пространства

и модули, при които пейзажът напуска контурите на натурата. Посредством експериментирането и наслагването на релефни мазки, искрящи отблясъци и гланцирани повърхности Калия Калъчева изгражда изчистено пространство и среда, в която е засилен акцентът към отчетливи и изразителни силуети и необичайни цветни повърхности.

Художници с различни творчески търсения, стил и похвати, Вера Недкова (1906 – 1996) и Калия Калъчева (р. 1986) си кореспондират по необичаен начин в търсене на различни гледни точки за комуникация и възприемане на съвременното изкуство.

Диана Драганова-Щир

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, брой 02 / 2022, 24 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: