Галерия (4)

На 11 ноември 1974 година художничката Евгения Христова посещава ателието на Любомир Далчев. По време на тази среща тя има възможността да запише негови мисли за изкуството и творческия процес. Снимките, които публикуваме, вече са в архива на СБХ, подарени от Евгения Христова. Благодарим! Те са от посещението на Ири и Тоши Маруки в ателието на Любомир Далчев през 1979 година.


+++


Любомир Далчев – мисли за изкуството

 • „Всеки влага в портрета нещо от себе си. Рембранд рисува просяци, а прави пророци“ – по повод портрет на Христо Михайлов.
 • Неговият професор Никола Маринов му казва, когато прави екоршé в нова поза, не тази на Микеланджело, с всички възможни движения: „Ти и да измислиш мускули, пак няма да разберат.“ „Художникът трябва да има усет към анатомията като към живота, като напрежение на формата, като израз на състояние. Не е правилно студентът да учи анатомия в първите години. Той не познава формата. Трябва да добие отношение към нея и едва тогава да се ползва и от анатомията. За съжаление Академията е по-упорита и от мен. Та се стига до рутина. Новите неща не ги засягат, а и да ги засегнат – само ги тревожат.“
 • „Да правиш икони е по-лесно, отколкото да влезеш в живота.“
 • По повод „Христос и самарянката“ (1940) в Софийските гробища: „Бях замислил езеро с колонада, с релефи и ангели. В църквата, на западната стена, Херон преминава с душите, на източната – един голям Христос, а сводът – с ангели. Ако скулпторът държи на себе си, не трябва да проиграва нещо крупно.“
 • „В Ермитажа се намират „Момиченце“ (1941) и „Дон Кихот“ – автопортрет. Вместо да протестирам тук, аз отидох там…“
 • В Съдебната палата темата „Богатият и бедният Лазар“ е много социална, тогава Фунев правеше рабкори (б.р. работнически кореспондент)
 • „Жена с делва“ (1943), Васил Левски – как може Левски да е с въже? Как може да направите фигура, която стои на един крак? Та тя ще се умори. Казвам вярно.“
 • „Във Варна Паметникът на антифашистите (1960) го дадоха на Куцаров, защото беше партиец, а аз не съм.“
 • За Паметника на Съветската армия, релеф „Октомври“ (1953): „Октомврийската революция беше благодарна тема, те я нямат така динамично дадена. Държи се сметка на сянка и светлина. За мнозина композицията си остава композиция, а какви възможности дава тя, как ще въздейства, за това не се мисли. По повод фигурата със знамето, питаха защо млад човек държи знамето, а не стар. Трябваше да нося вода отвсякъде… например с Дьолакроа – Гаврош не е направил революцията, но е на преден план… Навсякъде съм срещал съпротива, моето мнение да се боря идва по съвсем естествен път. „Поп Богомил“ беше свален от изложбата. „Хляб за бригадата“ е в СССР (бел.ред. Съюз на съветските социалистически републики (1922–1991)), „Работник“ – много силна работа. „Бунт“ (1959) – в СССР. Секул Крумов ми каза: „Гледай как отговорните фактори ще ти я приемат.“ Аз му отговорих: „Предпочитам да гледам как художниците ще ми я приемат.“
 • „Ръцете преминават в общото тяло. Проблемът е да се даде като пространство – богато на форми, като архитектоника и като светлосянка. Ако направя изложба тук, ще бъда като чужденец. Беше за Македония – Велес. Художниците от Македония го отказаха и по това показаха, че са българи.“
 • „Всичко, което съм правил – „Агресорът“, „Надничарка“, „Билкоберачка“, „Гостенката“ – българската гостенка, не е защото трябва да се направи, а защото съм го наблюдавал, и тогава има сила, свързана с характера, с особеностите на човека.“
 • За Статуя на Републиката: „Защо е толкова груба? Тя е тип република на Алиенде (бел.ред. Президент на Чили (1970 – 1973)), загинал на 11 септември 1973 при държавен преврат), а не е обикновена мома, с която всеки може да флиртува“.
 • „Баба“ – унесена, напълно скъсала с живота, макар че съществува. Диспропорцията – дава нови усещания, които по нормален път не можем да добием. Сюрреалистите познават добре натурата. Те имат опити да дават пространството с различни стилове. Това отначало шокира, но дава нови усещания, ако бъде човек достатъчно искрен. Големите художници са се освободили от стиловите особености.
 • У големия майстор стилът е от пряката връзка между форма и съдържание. Майсторът трябва да умее да владее добре натурата. Ако художникът я търси всеки път, той отстъпва на академична база и става премного традиция, ерудиция, канони, които го свързват с останалото изкуство. Стилът – това е повтарянето, занаятът. Ако търсите експресивност, не може да спазите външните особености.
 • „Великото тайнство“ – неподвижна. „Колкото е странна смъртта и отиването оттатък, толкова е странно и идването. Ние знаем само физиологията. Дали тя е той, или е една функция?“
 • „Скръб“ – да предам вътрешното съдържание чрез външни форми. „Изоставената“ – серия опити за пространствено разрешение, игра на плоскости, независимо от формата, усещане за нещо ново, което не сме виждали. Тялото – торсът е особено благодатен. Торсове – „Момиченце“, „Чили“, „Червеният поп“. Колко е пресилена реалността, но този крак ходи. За движението – търсил съм нови пътища, но не както Роден го е схващал. Накъсване на формата, за да пресилва формата до крайно опъване; прилича на изпъване на бетонното желязо докрай.
 • „Певец“, „Покръстването на българите“ са в духа на византийската черква. Съвсем крайни работи са „Свети Иван Рилски“, „Момиче“ – това е абсолютна архитектоника, но все пак е живо. До такава степен да се стилизира е доста рисковано. „Василий“ – всеки образ от миналото се стремя да го обобщя до неговия най-характерен белег. „Майка на гроба“ – като колони. „Скръб“ – в съюза [на художниците] имаше дискусия каква е тази скръб – толкова грозна, страшна, отвратителна. Млад студент каза: „Защото е след Хирошима“. Друг ми дава пример от Третяковската галерия – скръбта да е нежна, романтична. А аз искам да предам оная скръб, която ще ви засегне, някой ден ще дойде у вас и тогава ще видите, че е ужасна.
 • „Баща и син“ – нови усещания. Трябваше да имам син, за да разбера Рембранд и последната му картина „Блудният син“. Вниманието на бащата и упованието на сина. Аз ще бъда винаги с теб – мистично… Ако едно изкуство не носи чувства, за какво ти е…?
 • Пловдив – мъст на хайдутите. Всички мои композиции имат по-скоро една емоционална правда, отколкото историческа.
 • За Ботевата алея казаха, че не била българска. Всичко, което не е хубаво, то ли е българско?
 • Вечната майка. Художникът не може да бъде безучастен, когато другите нямат хляб. Това е кощунство. Може и да не съм прав, но за времето си съм прав.
 • Материалът и художникът – двамата трябва да са другари, а не като Бернини, който прави от мрамора възглавници и е сам.“


Записала: Евгения Христова, 11 ноември 1974 година

Смислови групи: