Зала 1C / изглед към двете основни експозиционни стени


+++


Зала 1C / план, разрез, основни размери


+++

 

Зала 1C / план локация

+++

Можете да разгледате изложбите, състояли се досега в зала 1C

тук